Taken DNB

DNB zet zich in voor een veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer. In Nederland en in Europees verband.


DNB zet zich in voor een efficiënt en betrouwbaar betalingsverkeer

Inzet van DNB is het goed laten functioneren van betalings- en effectenverkeerssystemen (TARGET2, T2S en Collateral management). Daarnaast houdt DNB toezicht op systeemrisico’s (Oversight) en collectieve betaalproducten. Ook zorgt DNB voor de uitgifte en controle van eurobiljetten.

Verder zet DNB zich in voor de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van financiële diensten en producten: Financial Inclusion. Ook ziet DNB toe op een adequaat crisismanagement en Business Continuity Management in de Financiële kerninfrastructuur. Daarnaast is DNB voorzitter van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). En werkt mee aan de vorming van één Europese betaalmarkt (SEPA).