TARGET2 en TARGET2 Securities

Als banken in de EU geld overmaken naar elkaar, loopt dat via DNB en andere centrale banken. Daarvoor is een apart betalingssysteem: TARGET2. Voor effectentransacties gebruiken zij een apart platform: TARGET2 Securities.        

DNB en de andere centrale banken van Europa gebruiken TARGET2 voor hun onderlinge eurobetalingen.

TARGET2: eurobetalingen in Europa

TARGET2 is de afkorting van: Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer. De 2 staat voor tweede generatie. Meer dan 1.700 banken maken gebruik van TARGET2 om eurotransacties uit te voeren, voor zichzelf of voor hun klanten. Gemiddeld zijn er circa 350.000 transacties per dag met een gezamenlijke waarde van EUR 1,8 biljoen. Het gaat veelal om grotere betalingen: een transactie bedraagt gemiddeld EUR 5,3 miljoen. Bij meer dan tweederde van de transacties gaat het om minder dan EUR 50.000; bij 12% gaat het om meer dan EUR 1 miljoen.

TARGET2: de rol van DNB

TARGET2 is een betaalsysteem voor banken in de EU. Dit betaalsysteem is in handen van het Eurosysteem. TARGET2 maakt het vrije grensoverschrijdende verkeer van geld mogelijk én ondersteunt de uitvoering van het monetaire beleid. De centrale banken hebben een operationele rol: bij het openen van rekeningen en de monitoring van de transacties. Als commerciële banken elkaar geld overmaken, loopt dat via hun centrale banken. Dat gaat supersnel: 99,94% van alle transacties worden in minder dan vijf minuten uitgevoerd.

TARGET2: saldi centrale banken

Centrale banken kunnen geld tegoed hebben van elkaar. Elke nationale centrale bank heeft ten opzichte van de ECB een bepaald saldo in TARGET2 als gevolg van de grensoverschrijdende betalingen. Dat saldo is positief voor crediteuren; negatief voor debiteuren. DNB en de centrale banken van Duitsland, Luxemburg en Finland bouwen claims op; centrale banken van andere landen krijgen meer verplichtingen. DNB heeft voor ruim EUR 100 miljard claims (mei 2017). De actuele saldi van DNB en andere centrale banken biedt de ECB.

Meer informatie over TARGET2

TARGET2 is beschikbaar op alle dagen van de week behalve het weekend en de volgende dagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Dag van de Arbeid en Eerste en Tweede Kerstdag.

DNB biedt juridische documentatie, presentaties en registratieformulieren voor deelnemers (Swift en internet). Zie de URL-wijzer (onderaan deze pagina) voor meer informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met de TARGET2 Nationale Helpdesk. Mail: target2@dnb.nl  of bel 020 - 524 3564.

Meer informatie vindt u ook op de ECB-site. De video over TARGET2 geeft een kijkje achter de schermen.

TARGET2 Securities: effectentransacties in Europa

TARGET2 Securities (T2S) is een platform voor de afwikkeling (settlement) van effectentransacties. Dit platform wordt aangeboden door: DNB en de andere centrale banken en de centrale effectenbewaarinstellingen (Central Securities Depository (CSD’s)). T2S wordt gebruikt voor de verwerking van binnen- en buitenlandse delivery-versus-payment-transacties in centralebankgeld. TARGET2 Securities is een van de grootste infrastructuurprojecten van het Eurosysteem. Motto is: settling without borders. Het platform wordt intensief gebruikt: dagelijks worden meer dan 500.000 transacties afgewikkeld (cijfers februari 2017). Gebruikers zijn onder meer: de commerciële banken, de centrale banken van de EU en de centrale bewaarinstellingen.

TARGET2 Securities: deelnemers         

Het platform wordt voor de afwikkeling van transacties in euro gebruikt door:

  • bijna heel het eurogebied
  • vier niet-eurolanden: Denemarken, Hongarije, Roemenië en Zwitserland..

Vanaf oktober 2018 zal de Deense centrale bank de Deense kroon beschikbaar maken op T2S. Dan kunnen ook delivery-versus-payment-transacties in de Deense munt worden afgewikkeld in centralebankgeld. Naarmate meer markten en valuta instappen, nemen de voordelen voor de gebruikers toe. T2S sluit goed aan bij de ambitie van het Eurosysteem om te komen tot een geïntegreerde Europese kapitaalmarkt.

Meer informatie over T2S

DNB biedt juridische documentatie, presentaties en registratieformulieren voor deelnemers. Meer informatie vindt u ook op de ECB-site.

Bekijk de video en leer meer over TARGET2-Securities.

TARGET Consolidatie. Waar gaat het over? 

Het Eurosysteem is een project gestart om TARGET2 en T2S te consolideren, zowel technisch als ook functioneel. Een veranderende behoefte in de markt vraagt om een vernieuwd real-time gross settlement (RTGS) systeem en geoptimaliseerde liquiditeit management mogelijkheden in alle TARGET Services. DNB is de centrale bank die verantwoordelijk is voor het openen en onderhouden van rekeningen in het TARGET-NL deel van het TARGET2 systeem. Lees meer