Betalen in Europa: SEPA

SEPA staat voor Single Euro Payments Area: één Europese betaalmarkt. Het doel van SEPA is dat iedereen eurobetalingen kan doen in heel Europa – over de grens net zo snel, gemakkelijk en veilig als in eigen land.

Betalen in Europa: SEPA

SEPA

Dankzij SEPA kan iedereen in heel Europa eurobetalingen doen – over de grens net zo snel, gemakkelijk en veilig als in eigen land. De ECB ziet SEPA als een geïntegreerde, concurrerende Europese markt voor betaaldiensten, waarbij er geen onderscheid meer is tussen binnenlandse betalingen en betalingen over de grens. Om dit te bereiken moeten alle technische, juridische en commerciële barrières tussen de huidige nationale betaalmarkten weggenomen worden. De ECB, DNB en de andere centrale banken van Europa werken hieraan. Als SEPA is afgerond, zal er geen onderscheid meer zijn tussen binnenlandse en Europese eurobetalingen.

SEPA-landen

SEPA is niet alleen van toepassing in de landen die de euro hebben ingevoerd. Ook andere landen hanteren de SEPA-normen en -regels voor hun eurobetalingen. De juridische reikwijdte geldt echter alleen voor landen binnen de EU.

Landen die deel uitmaken van SEPA:

 • Alle landen binnen de Europese Unie (EU)
 • IJsland
 • Noorwegen
 • Liechtenstein
 • Zwitserland
 • San Marino
 • Monaco

SEPA in cijfers

 • 34 landen in Europa maken deel uit van SEPA.
 • Meer dan 523 miljoen burgers kunnen SEPA-betalingen doen.
 • Meer dan 4.500 betaaldienstverleners hebben zich aangemeld voor het uitvoeren van SEPA-overschrijvingen.
 • Meer dan 3.900 betaaldienstverleners hebben zich aangemeld voor het nieuwe SEPA-kernsysteem voor automatische incasso.
 • Meer dan 3.400 betaaldienstverleners hebben zich aangemeld voor het SEPA-b2b/systeem voor automatische incasso

Betalen in Europa

Lees hier meer over de Europese betaalmarkt SEPA
Lees hier meer over eurobankbiljetten en de strijd tegen valsemunterij.