BCM en crisismanagement

DNB zet zich in voor financiële stabiliteit. Een van de pijlers is een betrouwbaar en robuust betalingsverkeer. Dat vraagt om adequaat Business Continuity Management en crisismanagement. DNB ziet daar op toe.

Continuïteitseisen
Als het betalings- en effectenverkeer uitvalt, raakt dat onze veiligheid. Het is dan ook cruciaal dit verkeer te beschermen tegen uitval en verstoringen door technisch falen, rampen of aanslagen. Instellingen moeten beschikken over een adequaat Business Continuity Management (BCM). Zo kunnen zij hun kritische bedrijfsprocessen en systemen beschermen en de risico’s beheren. Dat doen zij op basis van continuïteitseisen, die vastgelegd zijn in de wet- en regelgeving.  

Wet- en regelgeving en toetsingskader
Voor verschillende instellingen gelden verschillende continuïteitseisen (zie ook de downloads). Instellingen die niet onder een bepaalde wet of regelgeving vallen, kunnen deze wel als leidraad gebruiken voor hun risicobeheersing. Een paar voorbeelden:  

  • Joint Forum High Level Principles for Business Continuity voor banken
  • Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI) voor financiële marktinfrastructuren (FMI’s), zoals betaalsystemen, clearing- en settlementsystemen
  • DNB Toetsingskader Business Continuity Management Financiële Kerninfrastructuur (FKI) voor instellingen die deel uitmaken van de FKI.  

DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hanteren het Toetsingskader in het toezicht op de naleving van de normen door de instellingen van de FKI. Deze instellingen zijn betrokken bij de belangrijkste transactiestromen en betaal- en effectenafwikkelsystemen in Nederland.

Crisismanagement
Iedere instelling moet ook beschikken over een adequaat crisismanagement. Daarnaast heeft de sector als geheel een Tripartiet Crisismanagement Orgaan (TCO) structuur opgezet. In het geval van een (dreigende) ernstige verstoring van het betalings- en/of effectenverkeer wordt het TCO operationeel. Taken zijn: maatregelen nemen en bekend maken; communiceren met de stakeholders. In deze crisismanagementstructuur participeren DNB, de AFM en het ministerie van Financiën.