Financiële inclusie

DNB en andere financiële autoriteiten zetten zich in voor financiële inclusie. Zodat iedereen kennis en toegang heeft tot financiële diensten als een spaarrekening en een verzekering.

Klanten bij een mobiele geldkiosk van M-Pesa in Nairobi


Het bevorderen van financiële toegankelijkheid en kennis: dat is de inzet van DNB. Zo draagt DNB bij aan de doelen van de VN, de Wereldbank en het Global Partnership for Financial Inclusion. De Wereldbank streeft naar Universele Financiële toegang in 2020. Zodat iedere wereldburger toegang heeft tot een rekening of elektronisch instrument om geld te sparen, te betalen en te ontvangen. En om een verzekering af te sluiten of een krediet te krijgen.

Toegang tot financiële diensten

Wereldwijd heeft twee derde (62%) van de volwassenen een bankrekening; twee miljard mensen hebben geen bankrekening. Vooral in arme landen zijn grote groepen nu nog uitgesloten van financiële diensten. Of omdat er geen bank in de buurt is; of omdat de bank ze niet kredietwaardig acht. Maar ook in Nederland hebben sommigen beperkte kennis en/of beperkte toegang tot financiële diensten. Zo is pensioen voor sommigen knap lastig. Dat brengt het risico mee dat verkeerde keuzes gemaakt worden en de financiële weerbaarheid verslechtert. Door de voortgaande digitalisering van financiële diensten dreigt uitsluiting voor groepen die niet online willen/kunnen zijn.

Inzet DNB

DNB zet zich in voor de bevordering van financiële toegankelijkheid en kennis. Klik hier voor de visie van DNB op financiële inclusie. Voorbeelden van de inzet van DNB zijn de Week van het Geld voor basisscholieren en het Wijzer in Geldzaken-platform. Ook organiseert DNB seminars over financiële inclusie voor centrale banken om kennis en ervaringen te delen en de samenwerking te bevorderen. Op het seminar van september 2017 riep DNB-directeur Frank Elderson de genodigden op mee te werken aan de verbetering van de financiële weerbaarheid van alle wereldburgers: You have come here so that all living on this world can move away from “every-day-survival” to “planning-for-the-future”.
 

Blockchaintechnologie van Humaniq biedt nieuwe kansen om geld te sparen en over te maken.

Innovaties

Dankzij internet en mobiele telefoons hebben veel meer mensen de mogelijkheid om geld te sparen en over te boeken. Een voorbeeld is het M-Pesa-netwerk, dat in 2007 begon in Kenia. Deze mobiele financiële dienst is nu beschikbaar in tien landen in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. M-Pesa heeft bijna 30 miljoen actieve gebruikers. Daarnaast biedt de b lockchaintechnologie van startups als Humaniq nieuwe kansen. Dergelijke initiatieven openen deuren voor Afrikanen en overbruggen de kloof tussen de mensen die toegang hebben tot een bank én de mensen waarvoor een bank onbereikbaar is.