Financiële inclusie

DNB en andere financiële autoriteiten zetten zich in voor financiële inclusie. Zodat iedereen kennis en toegang heeft tot financiële diensten en producten als een spaarrekening en een verzekering.

Klanten bij een mobiele geldkiosk van M-Pesa in Nairobi


Het bevorderen van financiële toegankelijkheid en kennis: dat is de inzet van DNB.

Toegang tot financiële diensten wereldwijd

Wereldwijd heeft twee derde (69%) van de volwassenen een bankrekening. Nog altijd hebben 1,7 miljard mensen geen bankrekening. Vooral in arme landen zijn grote groepen nu nog uitgesloten van financiële diensten. Dat kan zijn omdat er geen bank in de buurt is. Of omdat de bank ze niet kredietwaardig vindt.

Inzet DNB

Ambitie van DNB is dat iedereen toegang heeft tot het betalingsverkeer. En voldoende kennis van geldzaken heeft. DNB zet zich daarom in voor financiële educatie en financiële toegankelijkheid. Een betere toegankelijkheid streeft DNB na met andere partijen in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. In dit verband coördineert DNB de werkgroep toegankelijkheid betalingsverkeer.

Blockchaintechnologie van Humaniq biedt nieuwe kansen om geld te sparen en over te maken.

Financiële educatie

DNB zet zich ook in voor financiële educatie. DNB doet mee met de Week van het Geld voor basisscholieren en Wijzer in Geldzaken. Verder organiseert DNB seminars over financiële inclusie voor centrale banken om kennis en ervaringen te delen en de samenwerking te bevorderen. Op een internationaal seminar van centrale banken riep DNB-directeur Frank Elderson iedereen op mee te werken aan de verbetering van de financiële weerbaarheid van alle wereldburgers: You have come here so that all living on this world can move away from “every-day-survival” to “planning-for-the-future”.

Internationaal

DNB draagt bij aan de doelen van de VN, de Wereldbank en het Global Partnership for Financial Inclusion. De Wereldbank streeft naar Universele Financiële toegang in 2020. Zodat iedere wereldburger toegang heeft tot een rekening of elektronisch instrument om geld te sparen, te betalen en te ontvangen. En om een verzekering af te sluiten of een krediet te krijgen.

Duurzaamheid

Financiële diensten moeten goed toegankelijk zijn voor iedereen. DNB bevordert de toegankelijkheid van het betalingsverkeer. En draagt zo bij aan duurzame welvaart en financiële stabiliteit.