Actuele onderwerpen

Hier vindt u de actuele onderwerpen van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer.

Onderzoek milieubelasting pintransacties

Het MOB heeft onderzoek gedaan naar de ecologische voetafdruk van pintransacties met behulp van een levenscyclusanalyse. Hieruit komt onder meer naar voren dat één pinbetaling qua milieubelasting overeen komt met het anderhalf uur laten branden van een 8W-spaarlamp. De milieubelasting van alle pinbetalingen in 2015 samen komen overeen met circa 12.000 ton CO2-emissie. Dit is ongeveer 0,006% van de CO2-emissie in Nederland. Mogelijkheden om de milieubelasting van pinbetalingen te reduceren zijn het gebruik van duurzame energie voor zowel pinterminals als de datacentra die de pintransacties verwerken; het inperken van de stand-bymodus van pinterminals en het verlengen van de levensduur van de pinpas. Dit jaar zal gewerkt worden aan een zelfde onderzoek voor betalingen met contant geld.

IBAN-discriminatie

Het Meldpunt IBAN-discriminatie is opgezet om IBAN-discriminatie aan te pakken en klachten op te lossen. Er is sprake van IBAN-discriminatie als een IBAN geweigerd wordt louter en alleen omdat die uit een ander land komt. Dit is in strijd met de wet: het is verplicht IBAN’s uit alle 34 SEPA-landen te accepteren. Ondernemers moeten er voor zorgen dat klanten uit al die landen hun IBAN kunnen gebruiken voor betalingen. Heeft u een klacht over de weigering van een IBAN? Meld dit bij: meldpuntIBANdiscriminatie@dnb.nl

Op naar één geldautomaat

ING, Rabobank en ABN Amro hebben het plan gelanceerd voor één landelijk dekkend netwerk van geldautomaten. DNB en Geldservice Nederland (GSN) ondersteunen dit plan. De partijen onderzoeken of er één standaardmodel geldautomaat kan komen, waar mensen het maximale bedrag kunnen pinnen of storten ongeacht bij welke bank ze een rekening hebben. Extra aandacht vraagt het MOB voor de veiligheid en de toegankelijkheid voor kwetsbare groepen.

Biometrie kan veilig betalen bevorderen

Biometrie – het gebruik van meetbare lichamelijke kenmerken – is sterk in opmars, vooral voor de identificatie en autorisatie bij mobiel bankieren en betalen. Het MOB roept aanbieders van betaalproducten op om de gebruikers te informeren over het veilig gebruik van biometrie. Ook vraagt het MOB het ontwerp van toepassingen vroegtijdig af te stemmen met belangengroepen – voor een optimale bruikbaarheid en toegankelijkheid. Lees meer over veiligheid 

Gebruik aliassen in het Nederlandse betalingsverkeer

In Nederland worden aliassen, zoals 06-nummers gekoppeld aan het IBAN, op kleine schaal gebruikt in het betalingsverkeer tussen consumenten. Dit maakt het betalen gemakkelijker en sneller, maar maakt het niet eenvoudiger om van betaalrekening te veranderen. Het MOB stelt dat verdere digitalisering van de Overstapservice kan helpen om gemakkelijker over te stappen. Het MOB gaat de effecten hiervan meten.

Digitaal aanvragen Overstapservice

Het MOB heeft benadrukt dat verdere digitalisering van de Overstapservice een waardevolle rol kan spelen bij het gemakkelijker maken van het overstappen naar een andere betaalrekening. Het MOB gaat de effecten hiervan meten. De Betaalvereniging heeft voor de banken specificaties opgesteld voor het digitaliseren van het aanvraagproces. De digitalisering is één van de verbetermogelijkheden voor de mobiliteit in het betalingsverkeer die het MOB in zijn visie in 2016 heft gepubliceerd. Een andere vervolgactie is de Overstapservice meer bekendheid te geven. Daartoe heeft het MOB promotiemateriaal gepubliceerd en besteden individuele MOB-leden er aandacht aan op hun websites.

Voorlichting over Payment Services Directive 2

De overgang naar PSD2 brengt met zich mee dat derde partijen toegang kunnen krijgen tot rekeninginformatie mits de rekeninghouder daarmee instemt. Het MOB gaat hierover voorlichting geven aan consumenten en bedrijven.   

Uitfasering acceptgiro na 2019

Currence wil de acceptgiro langzaam uitfaseren en ook na 2019 laten voortbestaan. Het MOB is positief over het voorstel dat banken een jaar van tevoren hun klanten informeren over het einde van de acceptgiro.

MOB-rapportage 2016 gepubliceerd

De MOB-rapportage biedt een overzicht van de ontwikkelingen in het betalingsverkeer en de prioriteiten voor 2017.Lees meer