Actuele onderwerpen

Hier vindt u de actuele onderwerpen van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

Blijf alert op voorkomen van IBAN-discriminatie

Het Meldpunt IBAN-discriminatie is opgezet om IBAN-discriminatie aan te pakken en klachten op te lossen. Er is sprake van IBAN-discriminatie als een IBAN geweigerd wordt louter en alleen omdat die uit een ander land komt. Dit is in strijd met de wet: het is verplicht IBAN’s uit alle 36 SEPA-landen te accepteren. Ondernemers moeten er voor zorgen dat klanten uit al die landen hun IBAN kunnen gebruiken voor betalingen. IBAN-discriminatie gebeurt met name bij incasso. Het meldpunt heeft sinds de oprichting ruim 610 klachten behandeld. Heeft u een klacht over weigering van een IBAN?

Meld dit bij: meldpuntibandiscriminatie@dnb.nl. Bij de klachtbehandeling worden de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht nemen.

Toegankelijkheid van het betalingsverkeer bevorderen

Het MOB stemt in met aanbevelingen om de toegankelijkheid van het betalingsverkeer voor kwetsbare groepen te bevorderen. Met de toenemende digitalisering van het betalingsverkeer en het verminderen van het aantal bankkantoren in Nederland is toegang tot het betalingsverkeer niet vanzelfsprekend voor ouderen, gehandicapten en laag geletterden (samen enkele miljoenen mensen). Het MOB heeft daarom verdiepend onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre kwetsbare mensen zelfstandig elementaire financiële verrichtingen kunnen doen. Het MOB constateert dat banken in het algemeen rekening houden met de belangen van hun kwetsbare cliënten en bereid zijn op dit vlak stappen te blijven zetten. Een uitdaging is de kwetsbaren daadwerkelijk te bereiken. Om de toegankelijkheid voor hen verder te verbeteren beveelt het MOB banken aan:

  • op hun websites een toegankelijkheidspagina in te richten met een overzicht van hun voorzieningen voor kwetsbare groepen.
  • de internationale toegankelijkheidsstandaard (WCAG) voor hun digitale diensten te volgen en de gebruiksvriendelijkheid daarvan te testen.
  • bij het ontwerp van producten en diensten al vanaf het begin vertegenwoordigers van kwetsbare groepen te betrekken.
  • om telefonisch bankieren in stand te houden en waar mogelijk te vereenvoudigen.
  • Meer samen te gaan werken met bij voorbeeld (lokale) ouderenorganisaties om de kwetsbaren daadwerkelijk te bereiken en tot oplossingen te komen.

Betalen in Europa toegankelijker maken

Er is een nieuw rapport over de problemen rond de toegankelijkheid van het betalingsverkeer in Europa. Van geldautomaten tot betaalautomaten, van internetbankieren tot mobiel betalen. Het rapport biedt oplossingen voor sommige problemen. Een voorbeeld is de introductie van mobiele apps die werken op spraakherkenning. En met akoestische en lichtsignalen worden geld- en betaalautomaten beter toegankelijk voor gehandicapten. Dit rapport is een coproductie van een werkgroep van Age Platform Europe en DNB en wordt onderschreven door de Euro Retail Payments Board.

Lees meer over de toegankelijkheid van het betalingsverkeer in Europa.

PSD2 bankieren wordt bekender

In maart en april 2019 heeft DNB namens het MOB de publiekscampagne “PSD2 Bankieren, Nieuwe mogelijkheden. U beslist.” gevoerd. De campagne had tot doel het publiek bewust te maken van de komst van PSD2 en de mogelijkheid dat rekeninghouders gevraagd gaat worden of zij toegang tot hun betaalrekening willen geven. Daarbij beslist de rekeninghouder zelf of hij of zij van deze mogelijkheden gebruik wil maken. Dankzij de campagne is PSD2 bekender geworden. Ruim een derde van de burgers heeft de campagne opgemerkt en de kennis van PSD2 is significant gestegen. Inmiddels is de uitzending van TV- en radiospots gestopt. In de komende tijd wordt de voorlichting via de website PSD2 bankieren ( www.psd2bankieren.nl ) voortgezet. De MOB-leden blijven actief in hun PSD2 voorlichting naar hun achterban. In het najaar zal het MOB opnieuw de bekendheid en effecten van PSD2 onderzoeken.

MOB gaat Visie op contant geld herijken

Het MOB heeft een task force ingericht om zijn Visie op contant geld uit 2015 te herijken. Deze dateert uit 2015 en stelt dat het belangrijk is dat ook in een omgeving waar steeds meer wordt gepind, contant geld als toonbank-betaalmiddel goed blijft functioneren. Het MOB acht het wenselijk dat mensen kunnen kiezen tussen contant betalen en pinnen, tenzij er specifieke redenen zijn (b.v. de veiligheid) om geen contante betalingen te accepteren. Aanleiding hiervoor is dat contant geld steeds minder wordt gebruikt, hetgeen gevolgen heeft voor de kosten ervan, de infrastructuur (komst Geldmaat, veranderingen in de markt van waardetransport) en het acceptatiebeleid van partijen (al dan niet weigeren van contante betalingen).

Brexit

Het MOB adviseert zakelijke gebruikers om na te gaan wat de gevolgen van de Brexit kunnen zijn voor hun betalingsverkeer en zo nodig maatregelen te treffen. Bijgaande tekst wijst de weg.