Actuele onderwerpen

Hier vindt u de actuele onderwerpen van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer.

Betalen toegankelijker maken

Er is een nieuw rapport over de problemen rond de toegankelijkheid van het betalingsverkeer in Europa. Van geldautomaten tot betaalautomaten, van internetbankieren tot mobiel betalen. Het rapport biedt oplossingen voor sommige problemen. Een voorbeeld is de introductie van mobiele apps die werken op spraakherkenning. En met akoestische en lichtsignalen worden geld- en betaalautomaten beter toegankelijk voor gehandicapten. Dit rapport is een coproductie van een werkgroep van Age Platform Europe en DNB en wordt onderschreven door de Euro Retail Payments Board.

Lees meer over de toegankelijkheid van het betalingsverkeer in Europa.


MOB streeft naar soepele invoering PSD2

De herziene Europese Richtlijn betaaldiensten (Payment Services Directive 2) wordt omstreeks eind 2018 in Nederland ingevoerd. Om het Nederlandse publiek te informeren over de nieuwe Richtlijn en de gevolgen daarvan, zal DNB namens het MOB begin 2019 een voorlichtingscampagne starten. Het MOB zal de vinger aan de pols houden bij de implementatie van PSD2 in Nederland en daarover aan de minister rapporteren. Zo heeft het gebruik van speciale interfaces voor toegang tot de rekening onder PSD2 de voorkeur van het MOB. Ook heeft het MOB afgesproken om gezamenlijk als er door PSD2 issues zouden ontstaan in het retailbetalingsverkeer, zo snel mogelijk te bezien hoe die kunnen worden opgelost.

Optimale beschikbaarheid en toegankelijkheid van contant geld

Het MOB is door Geld Service Nederland (GSN) geïnformeerd over zijn plannen om het geldautomatenpark te optimaliseren. Door minder automaten slimmer te plaatsen, kan de beschikbaarheid ervan nog iets worden verbeterd. Daarbij heeft het MOB aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van de automaten voor mensen met een beperking, alsook voor de veiligheid bij de plaatsing ervan, evenals bij de plaatsing van afstortautomaten. Verder neemt het MOB met genoegen kennis van een brief (oktober 2018) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarin adviseert de VNG de  gemeenten om burgers die contant willen betalen, die mogelijkheid te geven en duidelijke informatie te geven over betaalmogelijkheden aan de balie. Het MOB zal de ontwikkelingen rond geldautomaten, de toegankelijkheid en het gebruik van cash blijven monitoren. Het MOB wil dat er in Nederland een adequate infrastructuur voor contant geld blijft.

Instant payments een basis voor innovaties

Het MOB juicht toe dat de banken, in samenwerking met de Betaalvereniging Nederland en DNB, vanaf begin 2019 instant payments gaan aanbieden. Als de uitrol daarvan voltooid is, is het mogelijk om continu, op elk moment van de week een betaling te verrichten, zodanig dat de begunstigde binnen enkele seconden over het bedrag kan beschikken. Het MOB zal de invoering van instant payments, de combinatie daarvan met PSD2 en de innovaties die daarvan het gevolg kunnen zijn, monitoren.

Nederlandse betalingsverkeer is robuust

Het MOB stelt vast dat het Nederlandse betalingsverkeer robuust is. Uit een analyse van de Betaalvereniging blijkt dat belangrijke betaaldiensten, zoals pinnen, internet- en mobiel bankieren, en iDEAL een hoge mate van beschikbaarheid kennen. Wettelijke eisen, maar ook verbetermaatregelen van banken en winkeliers in de afgelopen jaren dragen hieraan bij.

Brexit

Het MOB adviseert zakelijke gebruikers om na te gaan wat de gevolgen van de Brexit kunnen zijn voor hun betalingsverkeer en zo nodig maatregelen te treffen. Bijgaande tekst wijst de weg.