Oversight

DNB houdt oversight op het betalings- en effectenverkeer. Inzet van dit toezicht is het vermijden van systeemrisico en het voorkomen van grote verstoringen en in het betalingsverkeer.

Reikwijdte

Oversight

Het oversight op het betalingsverkeer omvat instellingen, systemen en producten die relevant zijn voor het betalingsverkeer in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan: TARGET2, Currence (iDEAL), SWIFT, Mastercard en EquensWorldline. Het oversight op het effectenverkeer richt zich op instellingen en systemen die de clearing en settlement verzorgen van het voor Nederland relevante effecten- en derivatenverkeer. Voorbeelden hiervan zijn centrale tegenpartijen en het centrale bewaarbedrijf, zoals: EuroCCP, ICE Clear Netherlands en Euroclear Nederland.

Bekijk ook de download ‘Lijst instellingen oversight’ hieronder.  

Inzet DNB

Inzet van DNB is de bevordering van de goede werking van het betalingsverkeer en de financiële stabiliteit. Daarom stelt DNB eisen aan instellingen, systemen en producten. Dit doet zij op basis van wetten en regels: zie de download Wettelijk kader. Een paar voorbeelden:

  • Instellingen moeten transacties snel en continu kunnen verwerken. Het bezit van twee datacentra bevordert de continuïteit van de dienstverlening: als er één uitvalt, kan het andere het transactieverkeer direct overnemen.
  • Instellingen moeten transacties veilig verwerken. Zij moeten daarom kunnen anticiperen op cyberaanvallen en snel kunnen herstellen van eventuele verstoringen door cybercrime.
  • Instellingen moeten beschikken over een adequaat risicomanagement: daarmee kunnen zij de risico’s voor de instelling, taken en klanten identificeren, monitoren en risicobeheersingsmaatregelen nemen.
  • Instellingen moeten een geschikt bestuur hebben: daarvoor toetst DNB bestuurders op hun betrouwbaarheid en geschiktheid. 

Actuele thema’s

DNB doet specifieke onderzoeken. In 2017 doet DNB onderzoek naar het business continuity management: de algemene resultaten zal DNB later dit jaar op de website publiceren.  

Oversight in Europa

Veel oversight doet DNB in Europees verband.  Primair verantwoordelijk is de nationale centrale bank van het land waar de instelling haar hoofdkantoor heeft.  Als een instelling ook in andere landen opereert, hebben de centrale banken van die landen ook deeltaken in het oversight.

Lees meer over oversight in het eurogebied.