Toegankelijk betalingsverkeer

Het bevorderen van financiële toegankelijkheid en kennis: dat is de inzet van DNB. Zodat iedereen kennis en toegang heeft tot financiële diensten en producten.
Het bevorderen van financiële toegankelijkheid en kennis: dat is de inzet van DNB. Dat doet DNB onder meer in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Een speciale werkgroep van het MOB doet onderzoek en adviseert over de toegankelijkheid van het betalen.
Geldmaat

Toegang tot online betalen

Steeds meer gaat digitaal. We winkelen vaker online en betalen minder met contant geld. En op straat zijn er steeds minder bankkantoren en geldautomaten. Betalen of geld opnemen kan daarmee lastiger worden. Bijvoorbeeld voor mensen met een beperkte toegang tot internet. Voor hen dreigt het betalingsverkeer minder toegankelijk te worden. Het MOB springt daarom voor deze mensen in de bres.

Bereikbaarheid banken

In hoeverre kan iedereen zelfstandig financiële zaken doen? Bieden banken diensten en producten die voor ons allemaal goed toegankelijk zijn? Dit is onderzocht door de werkgroep Toegankelijkheid van het MOB. Uit recent onderzoek blijkt dat banken rekening houden met de belangen van hun klanten. Maar een uitdaging is om echt iedereen te bereiken.

Aanbevelingen voor banken

Banken kunnen de toegang voor iedereen verder verbeteren. Daarvoor doet het MOB de volgende aanbevelingen aan banken:

  • op hun website een overzicht te bieden van alle voorzieningen voor alle klanten
  • vertegenwoordigers van alle groepen in de samenleving te betrekken bij het ontwerp van nieuwe producten en diensten.
  • telefonisch bankieren verder te vereenvoudigen.
  • meer samenwerking te zoeken met bijvoorbeeld ouderenorganisaties.

Betaalmethoden voor iedereen

Er is een Europees onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van betaalmethoden in Europa. Denk aan geldautomaten, betaalautomaten, betaalpassen, en mobiel betalen. Het onderzoeksrapport biedt een overzicht van de problemen met de toegankelijkheid. Ook geeft het voorbeelden van oplossingen die worden gebruikt in Europa. Een paar voorbeelden:

  • de introductie van mobiele apps die werken op spraakherkenning
  • met betere geluids- en lichtsignalen kunnen geldautomaten en betaalautomaten beter toegankelijk worden voor mensen met een beperking
  • gebruik van braille en extra grote letters op betaalpassen.

Het onderzoeksrapport is gemaakt door een tijdelijke werkgroep van de European Retail Payments Board (ERPB) van de ECB en werd voorgezeten door Age Platform Europe en DNB. Lees meer over de toegankelijkheid van het betalingsverkeer in Europa.

Duurzaamheid

Financiële diensten moeten goed toegankelijk zijn voor kwetsbare groepen met een kennis- of digitale achterstand. DNB bevordert de toegankelijkheid van het betalingsverkeer. En draagt zo bij aan duurzaamheiden financiële stabiliteit.