Vergoeding aanvragen

U kunt bij DNB een vergoeding vragen voor sommige guldenbiljetten. Dat kan ook voor beschadigde eurobiljetten en beschadigde euromunten. Een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden.

Kasbezoek DNB

Aanvragen

Een vergoeding kunt u op twee manieren aanvragen. U kunt de biljetten of munten opsturen per post of inleveren bij de Kas van DNB. Download eerst het formulier voor de aanvraag van een vergoeding voor:

 • Kas van DNB
  Vul het benodigde formulier in, print het uit en onderteken het. U kunt bij de Kas van DNB langskomen op werkdagen van 9:00 – 16.00 uur. Neem het formulier, de biljetten én uw legitimatie mee.


 • Post
  Vul het benodigde formulier in, print het uit en onderteken het. Voeg de biljetten of munten en een kopie van uw legitimatiebewijs toe. Stuur dit alles op naar:

  DNB
  Afdeling Cash Operations L&S
  Postbus 98
  1000 AB Amsterdam
  Noot: de kosten en het risico zijn voor uw rekening.

Grote bedragen en veel munten

Gaat het om meer dan EUR 2.000 of grote hoeveelheden munten? Dan moet u eerst een verzoek voor een vergoeding mailen naar: omwisselverzoek@dnb.nl. Noot: wacht op een reactie voordat u langskomt of het geld per post opstuurt.

Vragen en controle

DNB behandelt elk verzoek zorgvuldig. DNB controleert of de biljetten en munten echt zijn. En gaat na of u op een sanctielijst voorkomt. U krijgt ook vragen over:

 • waar het geld vandaan komt
 • de oorzaak van de beschadiging van een biljet of munt.

Vergoeding

U krijgt een vergoeding als aan alle voorwaarden wordt voldaan. DNB bepaalt de waarde van de door u ingeleverde biljetten en munten. Dit bedrag krijgt u overgemaakt op uw bankrekening. Dat staat meestal binnen een maand op uw rekening. Als meer informatie nodig is, kan het langer duren. Aan de Kas van DNB kunt u vragen om een vergoeding in contant geld.

Afwijzing aanvraag

U krijgt geen vergoeding als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan. Zo geeft DNB geen vergoeding als er reden is om aan te nemen dat er sprake is van een strafbaar feit. Denk aan diefstal, drugshandel en witwassen. U kunt bezwaar maken tegen dit besluit.

Let op: DNB kan verplicht zijn een verdachte transactie te melden bij de Financial Intelligence Unit.

Inhouding biljetten

DNB kan de door u ingeleverde biljetten inhouden. Dat doet DNB als aannemelijk is dat de biljetten met opzet zijn beschadigd. Of als er sprake is van een strafbaar feit. In dat laatste geval kunnen de biljetten worden overgedragen aan de opsporingsautoriteiten.