Virtuele valuta

DNB doet onderzoek naar de blockchaintechnologie: een innovatie met mogelijk verstrekkende gevolgen, ook voor het betalings- en effectenverkeer. DNB onderkent de nieuwe mogelijkheden die digitale valuta’s bieden, maar ziet ook risico’s.

DNB ziet potentiële voordelen in virtuele valuta.

De werking van bitcoins

Met deze technologie zijn transacties en saldi digitaal te registreren in een netwerk. Alle deelnemers houden het gezamenlijke grootboek bij op hun eigen, decentrale computers. Alle transacties worden geregistreerd, en daarom kan in beginsel steeds worden gecontroleerd wie de waarde bezit. In een open systeem als de bitcoinblockchain lossen deelnemers een puzzel op - bij wijze van goedkeuring van transacties. In een besloten systeem gaat het anders: nodig is dan bijvoorbeeld de identificatie door de deelnemers en de goedkeuring van de transactie door een gekwalificeerde meerderheid.

DNB: potentiële voordelen virtuele valuta

DNB ziet de volgende voordelen in de nieuwe technologie:

  • Transacties kunnen direct, zonder tussenpartijen, en tegen lage kosten, plaatsvinden tussen verzender en ontvanger.
  • De technologie is snel en altijd beschikbaar; transacties kunnen bijna real time en continu verwerkt worden. Een internationale betaling kan zo in luttele seconden plaatsvinden.
  • De gegevens zijn betrouwbaar, omdat alle transacties decentraal worden geverifieerd. Het systeem is ook beter bestand tegen cyberaanvallen, omdat de informatie op verschillende locaties in het netwerk is opgeslagen.

DNB: potentiële nadelen virtuele valuta

DNB ziet ook nadelen kleven aan de nieuwe technologie:

  • de governance. Het decentrale karakter van het netwerk vertroebelt het zicht op de verantwoordelijkheden van de deelnemers: geen enkele partij is aanspreekbaar als er iets verkeerd gaat.
  • de technologie is nog niet volledig ontwikkeld; zo is meer standaardisatie nodig, zodat de nieuwe systemen onderling kunnen samenwerken.
  • Als de traditionele financiële instellingen of transactieverwerkers besluiten geheel of gedeeltelijk over te gaan op de nieuwe technologie, zijn er operationele risico’s, zoals op het vlak van robuustheid, veiligheid en interoperabiliteit.

DNB onderkent potentieel van digitale valuta’s

DNB onderkent de mogelijkheden van de nieuwe technologie. De invoering daarvan vraagt ook om aanpassingen van centrale banken en toezichthouders. Een mogelijkheid is dat centrale banken zelf digitale valuta’s gaan uitgeven. Enkele buitenlandse centrale banken zijn dit aan het onderzoeken. DNB heeft een testnetwerk gebouwd dat is gebaseerd op blockchain, om meer praktische kennis op te doen. Ook is DNB betrokken bij een proefproject waarin een Nederlandse bank haar gegevens bijhoudt op een blockchainnetwerk, zodat de toezichthouders altijd beschikken over de meest recente gegevens.