Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vrouw doet betaling met haar mobiele telefoon.

Wat als een bank of verzekeraar omvalt?

Het kan helemaal misgaan met een bank of verzekeraar. Ze kunnen failliet gaan net zoals andere bedrijven. Soms kan DNB ingrijpen en zorgen voor een herstart of verkoop van de bank of verzekeraar. In alle gevallen willen we de schade zoveel mogelijk beperken.

Waarom grijpt DNB in?

DNB houdt toezicht en kan meerdere maatregelen nemen als een bank of verzekeraar in de problemen komt. Dat helpt vaak, maar niet altijd. Net zoals andere bedrijven kan een bank of verzekeraar omvallen en failliet gaan. In de meeste gevallen grijpt DNB niet in, omdat een faillissement niet tot grote schade leidt. Maar soms kan een faillissement wel heel veel schade veroorzaken. Schade voor klanten, andere financiële bedrijven of de economie. In zo'n situatie grijpt DNB wél in en zorgt voor een herstart of verkoop. Dat heet resolutie. We zorgen er dan voor dat klanten toegang houden tot hun bankrekening of hun verzekering. Ook proberen we te voorkomen dat andere financiële bedrijven grote problemen krijgen en er een financiële crisis ontstaat. En we willen vermijden dat de overheid banken of verzekeraars moet redden met belastinggeld zoals gebeurde tijdens de crisis van 2008. 

Criteria voor resolutie

DNB bepaalt of resolutie nodig is bij een bank of verzekeraar die dreigt failliet te gaan. Hierbij kijken we naar het belang van de bank of verzekeraar voor de maatschappij, de economie en het financiële stelsel. Criteria zijn onder andere:  

  • de omvang van de bank of verzekeraar
  • het aantal rekeninghouders en het totale spaargeld bij een bank of het aantal polishouders van de verzekeraar
  • de mate waarin een faillissement van een bank of verzekeraar leidt tot problemen bij andere financiële bedrijven en de economie.

Faillissement, verkoop of herstart bank: wat gebeurt met mijn rekening?

Als een bank failliet gaat, is er de Nederlandse Depositogarantie. Rekeninghouders van die bank krijgen het geld op hun rekening terug. Tot maximaal 100.000 euro per persoon per bank. Ook bij de verkoop of herstart van een bank geldt de Depositogarantie. Rekeninghouders houden dus sowieso het geld tot maximaal 100.000 euro. Bij een herstart van een bank houden de klanten toegang tot hun eigen bankrekening. Wordt de bank verkocht? De rekeninghouders worden dan klant van de nieuwe bank. Zo houden ze toegang tot hun geld.

Faillissement, verkoop of herstart verzekeraar: wat gebeurt met mijn polis?

Voor klanten van verzekeraars is er geen garantieregeling. Bij een faillissement kan het zijn dat de polishouders hun premiegeld en aanspraken verliezen. Gaat het om een zorg- of schadeverzekering? Dan is het vaak gemakkelijk om elders een nieuwe verzekering af te sluiten. Voor levens- en inkomensverzekeringen ligt dat anders. Als de verzekeraar failliet gaat, dan verliezen de klanten een deel van het jarenlang ingelegde premiegeld. En mogelijk ook de dekking van de polis. Dat kan om grote bedragen gaan. Soms kan DNB dan ingrijpen en zorgen voor een verkoop of herstart. Dan behouden de klanten hun polis en de dekking.

DNB en resolutie

DNB is verantwoordelijk voor het uitvoeren van resolutie in Nederland. Dat staat in de wet. DNB heeft daardoor mogelijkheden om in te grijpen als een bank, verzekeraar of beleggingsonderneming in de problemen komt. Voor grote banken is dit op Europees niveau geregeld. Dit doet de Single Resolution Board (SRB) in Brussel.

Een goede voorbereiding is het halve werk

We willen op het ergste voorbereid zijn. Een goede voorbereiding is het halve werk. DNB maakt voor elke bank en verzekeraar een zogenoemd resolutieplan. Daarin staat wat de beste manier is om in te grijpen bij een bank of verzekeraar. Met dit plan kan DNB snel in actie komen als het nodig is. Ook de banken en verzekeraars maken een draaiboek. Daarin staat omschreven wat er moet gebeuren als het helemaal misgaat.

Van probleem naar faillissement of herstart of verkoop

Lees meer over resolutie

DNB wil de schade voor iedereen beperken en zorgt ervoor dat alles zo goed mogelijk verloopt. In alle situaties. Of het nu gaat om een faillissement of om resolutie. Lees meer over hoe DNB resolutie uitvoert bij verschillende financiële organisaties.

Veelgestelde vragen

Ontdek gerelateerde artikelen