Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Iemand die betaalt met de telefoon

Resolutie – wat als een bank of verzekeraar omvalt?

Als een bank of verzekeraar omvalt, dan moet dat op een gecontroleerde manier gebeuren. Zodat klanten toegang houden tot hun betaal- en spaarrekening of verzekerd blijven. En de problemen niet overslaan op andere financiële instellingen of de rest van de economie. Het is een taak van De Nederlandsche Bank (DNB) om hiervoor te zorgen. Deze taak noemen we ‘resolutie’.

Belangrijke rol banken en verzekeraars

Banken en verzekeraars spelen een belangrijke rol in de economie én in uw dagelijks leven. Uw salaris ontvangen, sparen, betalen – het gaat allemaal via uw bank. En verzekeraars helpen u financiële risico’s op te vangen die u zelf niet kunt dragen. Daarom moet u op banken en verzekeraars kunnen vertrouwen.

Ons toezicht moet problemen voorkomen

DNB houdt toezicht op financiële instellingen. Wij controleren of ze financieel gezond zijn en zich aan alle regels houden. Zodat de kans dat ze in de problemen komen zo klein mogelijk is. En ze hun taken goed blijven uitvoeren. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat een bank of verzekeraar toch in de financiële problemen komt. Als een instelling bijvoorbeeld grote verliezen lijdt, kan die zelfs omvallen.

Als een bank of verzekeraar toch omvalt

Als een bank of verzekeraar omvalt, dan gaat die normaal gesproken failliet. Net als andere bedrijven. Maar bij sommige banken of verzekeraars heeft een faillissement te grote gevolgen. Voor klanten, andere financiële instellingen of onze economie. Zo’n instelling moet op een gecontroleerde manier omvallen. DNB moet hiervoor zorgen. Dat doen we niet als toezichthouder, maar als Nationale Resolutieautoriteit.

Reactie op financiële crisis

Deze taak hebben we gekregen als reactie op de financiële crisis, die begon in 2008. Toen kwamen verschillende banken en verzekeraars in grote financiële problemen. De overheid moest ze redden met belastinggeld. En door de problemen bij financiële instellingen kreeg onze economie een flinke klap. Dat willen we in de toekomst voorkomen. Daarom kwam er een centrale Europese aanpak voor falende banken. Hierdoor heeft DNB sinds 2015 wettelijke mogelijkheden om in te grijpen bij een bank die in de problemen komt. Sinds 2019 kan DNB dit ook bij verzekeraars doen.

Hoe we ingrijpen

DNB kan op verschillende manieren ingrijpen bij een bank of verzekeraar:

  • Doorstart: we zorgen dat de aandeelhouders betalen voor de verliezen. Ook kunnen sommige investeerders die geld in een instelling hebben gestoken of er nog geld van krijgen, aandeelhouder worden. Hun geld blijft dan in de bank of verzekeraar. Die maakt vervolgens een doorstart. Zo hoeft de overheid niet bij te springen. Een doorstart noemen we ook wel een ‘bail-in’.
  • Verkoop: we kunnen de bank of verzekeraar verkopen aan een andere partij. In zijn geheel of in losse delen. Doordat een gezonde partij de activiteiten van de omgevallen instelling overneemt, houden klanten toegang tot hun rekening of blijven ze verzekerd.
  • Faillissement: we laten de bank of verzekeraar failliet gaan. Maar dan wel op een zorgvuldige en gecontroleerde manier. Zodat de negatieve gevolgen zo klein mogelijk blijven. In dit geval krijgen klanten het geld op hun betaal- en spaarrekening tot EUR 100.000 binnen zeven werkdagen terugbetaald door de Nederlandse Depositogarantie. Voor klanten van verzekeraars bestaat zo’n garantiestelsel niet.

Voorbereiding

Om goed in te grijpen bij een bank of verzekeraar, is voorbereiding erg belangrijk. Daarom kijken we van tevoren hoe we een instelling het beste kunnen aanpakken als die in de problemen komt. Dit schrijven we op in een plan. Dit plan zorgt ervoor dat we zo snel en goed mogelijk in actie kunnen komen als dat nodig is.

Hoe zit het met andere financiële ondernemingen?

Sinds 2022 is DNB ook de Nationale Resolutieautoriteit voor centrale tegenpartijen (CCP’s) in Nederland. CCP’s zorgen ervoor dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen bepaalde financiële transacties, zoals effecten- en derivatentransacties, op een veilige wijze kunnen uitvoeren. Vanwege de belangrijke functie die CCP’s hiermee vervullen in het financiële systeem, is er op Europees niveau een resolutieraamwerk ontwikkeld voor deze partijen. Als depositohouder bij een bank of klant bij een verzekeraar of pensioenfonds krijgt u zelf niet direct met CCP’s te maken.

Ontdek gerelateerde artikelen