Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

U regelt uw geldzaken bij financiële instellingen. Bijvoorbeeld bij uw bank of verzekeraar. U wilt erop kunnen vertrouwen dat uw geld daar in goede handen is. De Nederlandsche Bank (DNB) werkt aan een veilige financiële sector en houdt toezicht op financiële instellingen. We letten scherp op de risico’s om te voorkomen dat het ergens misgaat.

Financiële sector, spil van de economie

De financiële sector is belangrijk voor onze economie. Het gaat om zo’n 1.400 financiële instellingen. Dat zijn banken en verzekeraars, maar ook pensioenfondsen, trustkantoren, crypto-aanbieders, betaaldienstverleners en beleggingsinstellingen. De financiële sector is de spil van onze economie. Want we hebben overal geld voor nodig. Om een onderneming op te zetten, een woning te kopen of een verzekering af te sluiten. We zijn dus afhankelijk van de financiële sector. Daarom is het zo belangrijk dat die veilig is. En daarvoor houden wij toezicht op financiële instellingen.

Vergunning voor financiële dienstverlening

Als een bedrijf financiële diensten wil verlenen, moet het daarvoor een vergunning hebben. DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verlenen die vergunningen. Bedrijven met een vergunning staan in de openbare registers. Bij financiële dienstverleners zonder vergunning loopt u grote risico’s. Als er iets misgaat, kunt u uw geld kwijtraken.

Toezicht op financiële gezondheid

We controleren of alle 1.400 instellingen zich houden aan de wetgeving. Integriteitstoezicht noemen we dat. Ook houden we toezicht op de financiële gezondheid van veel instellingen. Een paar keer per jaar sturen ze rapportages naar DNB waarin onder meer staat hoe ze er financieel voor staan. Onze toezichthouders controleren of ze genoeg geld in kas hebben. En of ze een reservepotje hebben voor als het tegenzit. Dat hebben ze nodig om te kunnen voldoen aan hun verplichtingen. Zodat bijvoorbeeld een verzekeraar de schade vergoedt waarvoor u verzekerd bent. We kijken niet alleen naar de winst en jaaromzet. Andere zaken zijn ook belangrijk. Denk aan het bedrijfsmodel van een verzekeraar. Of het beleggingsbeleid van een pensioenfonds.

Risico’s voor financiële instellingen

Verder is het belangrijk dat financiële instellingen niet teveel risico’s nemen. Instellingen moeten namelijk veilig en solide zijn en blijven. DNB verwacht dat ze een verantwoord risicomanagement hebben. En let scherp op de risico’s waaraan ze bloot staan, zoals:

  • Kredietrisico: als bedrijven hun leningen niet kunnen afbetalen, moeten banken verliezen nemen. Dat werkt weer door op hun winstgevendheid en kan zelfs tot kapitaalverlies leiden.
  • Liquiditeitsrisico: als banken moeilijker financiering kunnen krijgen, schieten de prijzen daarvan omhoog. Ook kan liquiditeit wegvloeien omdat klanten tegoeden opnemen. Daarmee kan een tekort ontstaan.
  • Integriteitsrisico’s: criminelen kunnen zwart geld witwassen via financiële instellingen. Dat leidt tot financiële schade en reputatieschade.
  • Klimaatrisico’s: de risico’s van de klimaatverandering en energietransitie kunnen een financieel risico zijn.

Signaleren we bijzonderheden? Dan nemen we contact op met de instellingen. Onze toezichthouders hebben meerdere keren per jaar gesprekken met de instellingen om actuele ontwikkelingen door te nemen.

Bij problemen staan belangen klanten voorop

Ons toezicht verkleint het risico dat een instelling in moeilijkheden komt. Maar het is geen garantie. Gaat het ergens mis? Dan grijpen we in. Op zo’n manier dat de schade beperkt blijft. Als een grote bank of verzekeraar omvalt, dan willen we voorkomen dat de problemen overslaan naar andere financiële instellingen en de overheid moet bijspringen met ons belastinggeld. Bij een faillissement van een bank voert DNB het depositogarantiestelsel uit. Met de garantieregeling krijgt u als rekeninghouder uw geld terug tot maximaal EUR 100.000.

Toezicht houden samen met de AFM en ECB

In ons toezicht werken we nauw samen met andere toezichthouders. Met de AFM houden we toezicht op financiële instellingen met een vergunning in Nederland. Daarnaast houden we met de AFM en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten toezicht op financiële instellingen in Bonaire, Sint Eustatius en Saba. DNB kijkt vooral of een instelling financieel gezond is, de AFM kijkt vooral naar het gedrag.

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt toezicht op alle grote banken van Europa. Denk aan ING, ABN Amro en de Rabobank. In de uitvoering van dat Europese toezicht werkt DNB actief mee. Net zoals de nationale toezichthouders van de andere eurolanden.