Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Gedrag en cultuur in de financiële sector

Bestuurders van financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen nemen elke dag veel besluiten. Hierbij spelen hun eigen gedrag en de cultuur van de instelling een belangrijke rol. Daarmee hebben gedrag en cultuur dus invloed op de resultaten van de instelling.

Gedrag en cultuur bepalen resultaten

Gedrag is wat we laten zien, wat we doen, hoe we communiceren. Maar waarom doen we wat we doen? Dat komt onder andere door onze persoonlijke drijfveren, normen en waarden, en hoe we in een groep met elkaar omgaan. Ons gedrag heeft ook weer invloed op dat van anderen. Bestuurders moeten zich hiervan bewust zijn. Zij leiden de organisatie en zijn een rolmodel. Ze moeten daarom zorgvuldig handelen en verantwoord gedrag laten zien. Gedrag en cultuur bepalen namelijk voor een groot deel de resultaten van een financiële instelling.

Voorbeeld van goede verhoudingen, open cultuur

Stel, bestuurders bespreken regelmatig samen hun gedrag aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk. Bijvoorbeeld hoe en waarom ze een bepaalde beslissing hebben genomen. Hierdoor weten ze van elkaar wat ze belangrijk vinden, wat hun taken zijn en waarom, en ze weten op welke punten ze van mening verschillen. Door dit in de groep bespreekbaar te maken, kunnen de bestuurders gemakkelijker eerlijk tegen elkaar zijn en elkaar aanspreken. Ze werken prettiger samen en dragen bij aan een open cultuur.

Voorbeelden van slechte verhoudingen, gesloten cultuur

Bestuurders die niet openstaan voor kritiek en geen feedback vragen of accepteren, zorgen voor een gesloten cultuur. Binnen de instelling is dan minder ruimte voor andere meningen en wordt mogelijk niet alle kennis benut. Dit kan ervoor zorgen dat bestuurders minder goede besluiten nemen. Een ander voorbeeld. Als bestuurders niet goed met elkaar overweg kunnen en elkaar irriteren, leidt dat vaak tot minder vertrouwen in elkaar. Terwijl dat vertrouwen juist cruciaal is om elkaar vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Dat is nodig voor goede besluiten.

Toezicht op governance, gedrag en cultuur

Het gedrag van bestuurders en de cultuur van een financiële instelling hebben dus invloed op de resultaten van een instelling. Als we risicovol gedrag en een ongezonde cultuur op tijd opmerken, kunnen we bijsturen. Zo verminderen of voorkomen we problemen in de toekomst. Ook governance, dat is de aansturing en inrichting van de organisatie, heeft invloed op de resultaten van een financiële instelling. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt daarom toezicht op governance, gedrag en cultuur.

Ontdek gerelateerde artikelen