Dossier brexit

Op 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU getreden op basis van het overeengekomen terugtrekkingsakkoord. Hiermee is een no-deal Brexit op die datum voorkomen en is een overgangsperiode inwerking getreden tot eind 2020. Gedurende deze periode, blijft op vrijwel alle terreinen het EU-recht van toepassing op het VK, inclusief de financiële paspoortrechten die onderdeel zijn van de interne markt. Tijdens de overgangsperiode onderhandelen de EU en het VK over de toekomstige relatie, die vanaf 1 januari 2021 in werking zou moeten treden. Of een dergelijk akkoord op tijd kan worden bereikt en zo ja hoe dit akkoord er uitziet, is op dit moment nog onduidelijk.

Onderstaande Q&As gaan in op een aantal vragen die kunnen spelen bij consumenten en financiële instellingen, en op de rol van DNB bij Brexit.

Brexit

Consumenten

Kan ik in het Verenigd Koninkrijk blijven pinnen met mijn Nederlandse bankpas?

  • Ja, dat kan gewoon. Er zijn maatregelen getroffen waardoor pinnen met uw Nederlandse bankpas in winkels mogelijk blijft, ook in het geval de overgangsperiode afloopt eind 2020 zonder akkoord over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK.
  • U kunt ook gewoon met uw bankpas Britse ponden opnemen bij geldautomaten in het VK.
  • Als u in Nederland een winkel heeft: Britse consumenten met een Britse betaalpas of creditcard kunnen ook gewoon betalen bij uw betaalautomaat en geld opnemen bij pinautomaten in Nederland.

Moet ik straks meer betalen om in het VK contant geld op te nemen?
Dat hangt af van uw bank. U kunt dit het beste aan uw eigen bank vragen.

Kan ik  nog steeds geld overmaken naar en van het VK?
Ja, dat kan, zelfs in het geval de overgangsperiode afloopt eind 2020 zonder akkoord over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK.. Het gaat hierbij om overboekingen, incasso’s en betalingen met een pinpas. Banken moeten vanaf 1 januari 2021 wel adresgegevens van de betaler of ontvanger meesturen indien er een overboeking naar of vanuit, of een automatische incasso naar of vanuit het VK plaatsvindt. Banken hebben zich hierop voorbereid en kunnen u hierover eventueel benaderen. Ook het betalingsverkeer in Britse ponden kan zonder belemmeringen doorgaan.

Mag ik straks nog onbeperkt met contant geld richting het VK reizen?
Hiervoor kunt u het beste de website van de Belastingdienst/Douane raadplegen.

Ik woon in Nederland en heb een rekening bij een bank uit het Verenigd Koninkrijk die actief is in Nederland. Is mijn geld nog beschermd door een depositogarantiestelsel (DGS)?
Ja, uw geld blijft beschermd. Op dit moment wordt uw geld bij een bank uit het VK beschermd door het Britse depositogarantiestelsel tot GBP 85.000. Banken en uitvoerders van depositogarantiestelsels zorgen dat uw geld beschermd blijft, zelfs in het geval de overgangsperiode eind 2020 afloopt zonder akkoord over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. Hiervoor hoeft u niets te doen. Welk DGS uw spaargeld beschermt na het aflopen van de  overgangsperiode, hangt af van uw precieze situatie. Neem voor meer informatie contact op met uw bank. Voor meer informatie over het DGS kunt u ook contact opnemen met DNB.

Ik woon in het Verenigd Koninkrijk en heb een rekening bij een bank uit Nederland die actief is in het Verenigd Koninkrijk. Is mijn geld nog beschermd door een depositogarantiestelsel (DGS)?
Ja, uw geld blijft beschermd. Op dit moment wordt uw geld bij een bank uit Nederland beschermd door het Nederlandse depositogarantiestelsel tot EUR 100.000. Banken en uitvoerders van depositogarantiestelsels zorgen dat uw geld beschermd blijft, zelfs in het geval de overgangsperiode eind 2020 afloopt zonder akkoord over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. Hiervoor hoeft u niets te doen. Welk DGS uw spaargeld beschermt na het aflopen van de  overgangsperiode, hangt af van uw precieze situatie. Neem voor meer informatie contact op met uw bank. Voor meer informatie over het DGS kunt u ook contact opnemen met DNB.

Financiële instellingen

Wat betekent het voor Britse financiële instellingen die in Nederland actief zijn wanneer de overgangsperiode afloopt zonder duidelijkheid over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK?
Naar verwachting zijn de toegangsrechten van Britse financiële instellingen voor het verlenen van grensoverschrijdende financiële diensten in Nederland in veel gevallen niet langer van toepassing vanaf 2021. DNB roept Britse instellingen  daarom op om – waar nog nodig - tijdig voorbereidende maatregelen treffen, zodat na de overgangsperiode aan de relevante Nederlandse wet- en regelgeving wordt voldaan. 

Voor meer informatie over vergunningaanvragen bij DNB, zie hier. 

Voor eventuele overige vragen:

Algemeen

Wat is de rol van DNB bij het vertrek van het VK uit de EU?
Op verschillende manieren bereidt DNB zich voor op de gevolgen van het vertrek van het VK uit het EU. Ten eerste is DNB over vergunningaanvragen in gesprek met Britse financiële instellingen die na de Brexit en de overgangsperiode in Nederland en de EU actief willen blijven. Veel vergunningen zijn reeds verleend (zie Q&A hieronder). In Europees verband werkt DNB ook samen met andere toezichthouders – bijvoorbeeld binnen het SSM – om minimale eisen en verwachtingen te formuleren voor Britse financiële instellingen die zich in de EU willen vestigen.

DNB is daarnaast verantwoordelijk voor de financiële stabiliteit en de betrouwbare en efficiënte werking van het betalingsverkeer. In die hoedanigheid analyseert DNB de risico’s als gevolg van Brexit en adviseert DNB onder meer het ministerie van Financiën over aanpassingen in wet- en regelgeving. Over de risico’s van Brexit voor de financiële stabiliteit is ook meerdere keren gesproken in het Financieel Stabiliteitscomité (zie hier en hier). Ook ziet DNB erop toe dat de instellingen onder ons eigen toezicht en oversight zich voorbereiden op de gevolgen van Brexit. Tot slot treft DNB noodzakelijke voorbereidingen bij contracten die DNB zelf heeft lopen met Britse tegenpartijen in de eigen handelsoperaties.

Hoeveel vergunningaanvragen lopen er bij DNB als gevolg van Brexit?
Als gevolg van de Brexit vestigen verschillende Britse financiële instellingen zich in Nederland om toegang tot de Europese markt te houden. Er zijn zo’n 40 Brexit-gerelateerde vergunningen verstrekt door DNB zelf, of in een adviesrol richting de AFM (waarbij de AFM de vergunningverlener is). Dit betreft een gevarieerde groep aan instellingen: naast enkele banken en verzekeraars, gaat het vooral om betaalinstellingen, elektronisch geldinstellingen en beleggingsondernemingen (zoals handelsplatformen). Verschillende vergunningtrajecten lopen daarnaast nog.

Hoe zal de samenwerking tussen DNB en de Britse toezichthouders plaats vinden na Brexit?
In mei 2019 hebben DNB en de AFM, ter voorbereiding op Brexit, een Memorandum of Understanding ondertekend met de Prudential Regulatory Authority (PRA) en Financial Conduct Authority (FCA). Dit MoU biedt een grondslag voor de vier toezichthouders om ook na Brexit samen te blijven werken en toezichtinformatie uit te wisselen. Het is gebaseerd op een raamwerk dat eerder in EBA-verband is opgesteld. Het MoU zal van kracht worden wanneer EU wet- en regelgeving niet langer van kracht is in het VK (na de overgangsperiode).

Het MoU omvat onder andere afspraken over welk type informatie uitgewisseld kan worden over instellingen die grensoverschrijdende activiteiten tussen Nederland en het VK uitvoeren. Ook bevat het praktische afspraken over hoe kan worden samengewerkt in het uitvoeren van gezamenlijke toezichtstaken. Het MoU heeft betrekking op alle instellingen die onder toezicht staan bij DNB (en de AFM, PRA en FCA), met uitzondering van (her)verzekeraars en pensioenfondsen. Voor deze twee categorieën zijn in EIOPA-verband multilaterale MoU’s (MMoU’s) afgesloten tussen EU27-toezichthouders en de PRA, FCA en de Britse pensioentoezichthouder TPR. DNB en de AFM zijn ook medeondertekenaars van deze MMoU’s. DNB zal tot slot ook andere MoU’s ondertekenen indien relevant.