Algemeen

Wie een verzekering afsluit, rekent erop dat de verzekeraar in staat is om te betalen als de nood aan de man komt. Gepensioneerden gaan er vanuit dat het pensioen iedere maand netjes wordt overgemaakt. En wie zijn salaris op een bankrekening laat storten mag er vanuit gaan dat zijn geld in goede handen is. De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich sterk voor een betrouwbaar financieel stelsel waarin instellingen hun verplichtingen nakomen.

DNB houdt toezicht op verschillende typen financiële organisaties in Nederland, waaronder:

  • banken
  • pensioenfondsen
  • verzekeraars
  • overige instellingen waaronder beleggingsinstellingen en geldtransactiekantoren.

Vergunningen en registers

Niet iedereen mag zomaar financiële diensten aanbieden. Hiervoor is een vergunning van DNB nodig. Die wordt alleen verleend als de onderneming financieel gezond (solvabel) is en voldoet aan voorwaarden voor goed bestuur. Wie zich niet aan de regels houdt, moet rekenen op sancties. In het ergste geval trekt DNB de vergunning in. Toezicht verkleint de kans dat een instelling in moeilijkheden komt aanzienlijk, maar is geen garantie. Alle instellingen met een vergunning zijn opgenomen in de registers van DNB die u online kunt raadplegen.  

Samenwerking met buitenlandse toezichthouders

Omdat veel financiële ondernemingen internationaal georiënteerd zijn, is samenwerking tussen  nationale toezichthouders belangrijk. Op Europees niveau worden daarom wetten en regels gemaakt en op het gebied van toezicht op elkaar afgestemd. Dat maakt het toezicht voor alle partijen duidelijker.

Sinds november 2014 is het Europese Single Supervisory Mechanism (SSM), oftewel het Europees bankentoezicht, onder leiding van de ECB operationeel. Sindsdien is de ECB samen met de nationale toezichthouders (waaronder DNB) verantwoordelijk voor het toezicht op banken. Met het tot stand komen van de Europese bankenunie wordt zowel het toezicht op banken, als de afwikkeling van mogelijke crises op Europees niveau belegd.

Nog een toezichthouder: de AFM

Naast DNB is er nog een financiële toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op de manier waarop financiële instellingen met hun klanten omgaan. Instellingen mogen consumenten bijvoorbeeld geen misleidende informatie geven.