Banken

Banken bieden een scala aan financiële diensten: van leningen tot spaarproducten en van hypotheken tot beleggingsrekeningen. Voordat u met een bank in zee gaat is het verstandig om een aantal zaken na te gaan. Wat zijn de voorwaarden die een bank stelt aan een product of dienst? En beschikt de bank wel over een vergunning?

Voorwaarden

Of u nu een lening afsluit of een betaalopdracht verstrekt, voor iedere dienst of product zijn voorwaarden opgesteld. Voordat u een overeenkomst aangaat met uw bank is het verstandig op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. Informeer ernaar bij uw bank. Er zijn verschillende voorwaarden: 

  • Algemene bankvoorwaarden
    Hierin worden de algemene rechten en plichten van de bank en de rekeninghouder vermeld ten aanzien van bancaire producten. Deze worden per bank opgesteld en verschillen dus ook per bank.
  • Productvoorwaarden
    Hierin zijn voorwaarden opgenomen die specifiek gelden voor een product of een dienst van een bank. Bijvoorbeeld voorwaarden voor internetbankieren, hypothecair krediet of effectendiensten. De meeste productvoorwaarden verschillen per bank.

Bij ingewikkelde financiële producten worden de eigenschappen van een product nader uitgelegd in de financiële bijsluiter. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële bijsluiter.
   
Overigens zijn banken vrij om te bepalen welke diensten zij aanbieden en onder welke voorwaarden. DNB gaat niet over de voorwaarden die banken opstellen voor hun producten of diensten.
 

Vergunningen en registers

Banken moeten een vergunning hebben om diensten in Nederland te mogen aanbieden. Alle banken met een vergunning zijn opgenomen in het Register van de Wet financieel toezicht (Wft). Voordat u met een instelling zaken doet, is het verstandig na te gaan of een instelling inderdaad over een vergunning beschikt. Een link naar het register Wft vindt u onderaan deze pagina.

Ook buitenlandse banken moeten over een vergunning beschikken. Als zij al over een vergunning in een ander EU-land beschikken, mogen zij op grond daarvan financiële diensten aanbieden in Nederland. Deze banken vallen dan niet onder het toezicht van DNB, maar onder de toezichthouder in het land van vestiging. Dit kan omdat het toezicht in Europa in grote lijnen gelijk is. Deze banken moeten zich wel melden bij DNB en zijn ook opgenomen in het Register Wft. 

Toezicht door DNB en ECB

DNB geeft alleen vergunningen aan banken die over voldoende financiële middelen beschikken en worden geleid door betrouwbare en deskundige bestuurders. DNB controleert banken blijvend op basis van te rapporteren cijfers en andere gegevens. In de Wft zijn de regels ten aanzien van banken vastgelegd. Het toezicht van DNB is geen garantie dat een bank nooit failliet kan gaan. Het risico erop is wel kleiner.

Sinds november 2014 verandert er veel in het bankentoezicht. Sindsdien houdt de ECB samen met de nationale toezichthouders toezicht op de grote internationale banken in Europa. Hierbij gaat het op dit moment om 120 banken, die gezamenlijk zo’n 85% van het balanstotaal in het eurogebied beheren. In Nederland vallen ABN Amro, SNS bank, Rabobank, ING Bank, BNG Bank en NWB Bank rechtstreeks onder het toezicht van de ECB .

Gezamenlijk zien de ECB, DNB en de andere nationale toezichthouders in Europa erop toe dat financiële instellingen gezond zijn en hun verplichtingen nakomen. Op deze manier dragen zij bij aan een gezonde en betrouwbare financiële sector in Europa. Voor meer info, zie De bankenunie.