Coulanceregeling

De Nederlandsche Bank voert in opdracht van de minister van Financiën een coulanceregeling uit.

Deze regeling betreft een vergoeding van gederfde rente aan rekeninghouders van:

  • DSB die na 19 januari 2010 een vergoeding uit het DGS hebben ontvangen.
  • Indover die na 11 februari 2009 een vergoeding uit het DGS hebben ontvangen
  • Icesave die na 13 januari 2009 een vergoeding uit het DGS hebben ontvangen
  • Van der Hoop die na 16 maart 2006 een vergoeding uit het DGS hebben ontvangen.

Zij komen alleen voor een vergoeding in aanmerking als de verschuldigde gederfde rente EUR 10 of meer bedraagt. Van toepassing is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.

Indover, Van der Hoop, Icesave en DSB

Rekeninghouders van Indover, Van der Hoop, Icesave en DSB kunnen contact opnemen met DNB:

Mail: infodgs@dnb.nl
Tel: 0800 – 020 1068 (gratis) op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur