Vragen over de coulanceregeling

Wat houdt deze coulanceregeling in?

Deze coulanceregeling is voor sommige oud-rekeninghouders van DSB, Van der Hoop Bank, Icesave en Indover. R ekeninghouders van deze failliete banken hebben eerder een uitkering uit het depositogarantiestelsel (DGS) ontvangen. De uitkering is in sommige gevallen te laat gedaan. Zij komen nu in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Dit heeft de minister van Financiën besloten naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Uit deze uitspraak volgt dat DNB een aanvullende rentevergoeding is verschuldigd aan een groep oud-DSB-rekeninghouders met een achtergestelde deposito. Daarna heeft de minister van Financiën besloten dat soortgelijke gevallen bij faillissementen van andere banken ook aanspraak mogen maken op een tegemoetkoming.

Is de coulanceregeling van DNB?

Nee, de coulanceregeling is van de minister van Financiën. De uitvoering is in handen van De Nederlandsche Bank (DNB).

Voor wie is de coulanceregeling?

Deze regeling is voor meerdere rekeninghouders van:

 • DSB Bank N.V. (DSB)
 • Van der Hoop Bankiers N.V. (Van der Hoop)
 • Landsbanki Íslands hf (Icesave)
 • De Indonesische Overzeese Bank N.V. (Indover).

Rekeninghouders van deze failliete banken hebben eerder een uitkering uit het depositogarantiestelsel (DGS) ontvangen. De uitkering is in sommige gevallen te laat gedaan. Deze rekeninghouders komen nu in aanmerking voor een aanvullende vergoeding.

Wat zijn de voorwaarden voor de vergoeding?

Voorwaarden zijn:

 • de rekeninghouder ontving de uitkering uit het DGS later dan drie maanden na het uitspreken van het faillissement:
  na 19 januari 2010 voor DSB-rekeninghouders
  na 11 februari 2009 voor Indover-rekeninghouders
  na 13 januari 2009 voor Icesave-rekeninghouders
  na 16 maart 2006 voor Van der Hoop Bank-rekeninghouders.

 • de vergoeding bedraagt meer dan EUR 10 berekend op basis van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.

Hoe wordt de vergoeding berekend?

DNB gebruikt voor de berekening de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Voor iedere rekeninghouder afzonderlijk wordt de verschuldigde rente berekend.

Hoeveel bedraagt de wettelijke rente?

De wettelijke rente voor niet-handelstransacties is variabel. De exacte cijfers vindt u hier.