Icesave-Nieuwsbrief van de Nederlandsche Bank Nr. 1

In deze nieuwsbrief biedt de Nederlandsche Bank u aanvullende informatie over de afwikkeling van het depositogarantiestelsel Icesave.

Ruim honderdduizend aanvragen

De Nederlandsche Bank heeft ruim honderdduizend aanvragen voor een vergoeding uit het depositogarantiestelsel Icesave ontvangen. Tot heden, 24 november 2008, hebben Icesave-rekeninghouders ruim 115.000 digitale aanvragen en ruim 90.000 aanvragen per post ingediend bij de Nederlandsche Bank. De verwerking van alle aanvragen is in volle gang.
Inmiddels is ruim de helft van de ontvangen aanvragen in behandeling genomen en gecontroleerd.

Geen rekeningafschrift? Toch aanvraag doen!

DNB controleert de door de aanvragers opgegeven saldi tegen de informatie die DNB ontvangt van Landsbanki (de aanbieder van Icesave).
Rekeninghouders kunnen (een kopie van) een rekeningafschrift opsturen. Een rekeningafschrift is voor DNB een extra controlemiddel ingeval van afwijkingen tussen het door de aanvrager opgegeven saldo en de informatie die DNB van Landsbanki heeft verkregen. Ontbreekt het rekeningafschrift? In dat geval gaat DNB uit van het in de aanvraag opgegeven saldo. Wanneer zich verschillen zouden voordoen tussen het door de aanvrager opgegeven saldo en de informatie die DNB van Landsbanki ontvangt, zal DNB nagaan wat de oorzaak is en een besluit nemen.
U kunt overigens altijd bezwaar aantekenen tegen een besluit van DNB.

Sommige aanvragers kunnen geen rekeningafschrift bij hun aanvraag toevoegen. Dat betekent niet dat zij geen aanvraag in kunnen dienen of dat DNB hun aanvraag niet in behandeling kan nemen. Kortom: dien het rekeningafschrift in, ook al heeft u geen rekeningafschrift!

Nieuw rekeningafschrift of saldo-informatie?

Icesave-rekeninghouders die een aanvraagformulier hebben ingediend, maar nog geen saldobericht hebben opgestuurd dan wel een gedateerd saldobericht indienden, kunnen een digitale scan van het meest recente saldobericht mailen naar: dgs-icesave@dnb.nl.
Dit mailadres is alleen bedoeld voor aanvragers die het door hen in de aanvraag opgegeven saldo willen wijzigen en dit ook kunnen staven met bewijsmateriaal.

Nog geen brief van DNB ontvangen?

Indien u nog geen brief met inloginformatie van de Nederlandsche Bank heeft ontvangen, maar daartoe wel een verzoek heeft ingediend, dan hoeft u vooralsnog niets te doen. U zult later een brief van DNB krijgen. Als u daarop niet wilt wachten, kunt u contact opnemen mag met de Informatiedesk van DNB via info@dnb.nl of gratis telefoonnummer 0800 020 10 68. Wij zullen u dan direct een brief toesturen.

De bezemaktie van januari

In januari zal DNB nog een extra controle uitvoeren om na te gaan van welke rekeninghouders nog geen aanvraag is ontvangen. DNB zal deze rekeninghouders apart benaderen.

 

Geplaatst 26 november 2008