Verzekeraars

Wanneer u een verzekering afsluit is het verstandig om een aantal zaken na te gaan. Welke risico’s dekt uw verzekering? Wat zijn de voorwaarden die uw verzekeraar stelt aan de verzekering? Beschikt de verzekeraar van uw keuze wel over een vergunning? De Nederlandsche Bank (DNB) verleent vergunningen aan verzekeraars die aan wettelijke eisen voldoen en controleert de naleving

Het afsluiten van een verzekering

Een verzekering is een overeenkomst die u aangaat met uw verzekeraar. Een polis vormt het bewijs van deze overeenkomst. Hierin wordt kort beschreven tegen welk risico u bent verzekerd. Verder wordt in de polis verwezen naar de polisvoorwaarden. Dit zijn de voorwaarden die uw verzekeraar op de afgesloten verzekering van toepassing verklaart.

Voordat u een overeenkomst sluit, is het belangrijk deze voorwaarden goed door te lezen. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw verzekeraar of tussenpersoon. Bij ingewikkelde producten worden de eigenschappen van een product nader uitgelegd in de Financiële bijsluiter. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de Financiële bijsluiter.

Let u bij het afsluiten van een verzekering vooral op:  

 • wat er wel en niet wordt gedekt door de verzekering
 • wat u moet doen om aanspraak te kunnen maken op uw schadevergoeding of uw levensverzekering
 • of uw verzekering automatisch verlengd wordt
 • hoe u uw verzekering weer kunt opzeggen 

Soorten verzekeringen

Er zijn verschillende soorten verzekeringen: schadeverzekeringen, levensverzekeringen en natura-uitvaartverzekeringen.  

 • Schadeverzekeringen
  Hiermee verzekert u zich tegen risico op schade. Dit kan materiële schade te zijn, zoals bij een auto- of brandverzekering, maar ook immateriële schade. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een ziektekostenverzekering of een rechtsbijstandverzekering. 
 • Levensverzekeringen
  Dit is een verzekering op het leven en de dood van een persoon. De verzekeraar keert een afgesproken bedrag uit bij overlijden vóór de einddatum van de verzekering, of een afgesproken bedrag op de einddatum als de verzekerde persoon nog leeft. Let op: ongevallenverzekeringen zijn geen levensverzekeringen.
   
 • Natura-uitvaartverzekeringen
  Natura-uitvaartverzekeraars keren uit in natura in plaats van geld. Bij overlijden draagt de natura-uitvaartverzekeraar niet alleen de kosten maar regelt ook de uitvaart. Dit in tegenstelling tot gewone uitvaartverzekeringen waarbij u alleen een bedrag ontvangt, waarna u zelf de uitvaart regelt en betaalt.

Vergunningen en registers

Wie in Nederland als verzekeraar optreedt moet over een vergunning beschikken. Alle verzekeraars met een vergunning zijn opgenomen in de registers van DNB. Vergunningen worden alleen verstrekt als een verzekeraar over voldoende financiële middelen beschikt en wordt geleid door betrouwbare en deskundige bestuurders. Het toezicht van DNB is geen garantie dat een verzekeraar nooit in moeilijkheden kan komen. De kans hierop is wel aanzienlijk kleiner.  

DNB controleert verzekeraars die onder haar toezicht staan op basis van de Wet financieel toezicht (Wft). Onderaan de pagina vindt u een link naar de registers alsook naar de verschillende wetten.  

Buitenlandse verzekeraars

Ook buitenlandse verzekeraars kunnen via bijkantoren verzekeringsproducten in Nederland aanbieden. Dit mogen zij doen op basis van een vergunning verkregen in een ander EU-land. Deze verzekeraars staan niet onder toezicht van DNB maar van het land waar zij hun hoofdvestiging hebben. Dit is mogelijk omdat het toezicht in EU volgens Europese verzekeringsrichtlijnen is opgezet en dus in ieder land vrijwel gelijk is. Als een buitenlandse verzekeraar (uit Europa) in Nederland producten aanbiedt zonder hier over een kantoor te beschikken, spreken we van vrije dienstverrichting (VDV). Deze buitenlandse verzekeraars moeten zich wel melden bij DNB.

Een overzicht van alle aangemelde buitenlandse verzekeraars treft u aan in de Registers Verzekeraars. Een overzicht van buitenlandse toezichthouders is als download onderaan deze pagina opgenomen.  

Tussenpersonen

Verzekeraars bieden hun producten vaak aan via tussenpersonen. Tussenpersonen, ook wel assurantietussenpersonen genoemd, staan niet onder toezicht van DNB maar van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Oude verzekeringspolissen

Voor de (rechts)opvolgers van niet meer bestaande verzekeraars en andere vragen kunt u contact opnemen met de Informatiedesk. De Informatiedesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Telefoon 0800 - 020 1068 (gratis). Email: info@dnb.nl.