Bitcoin is geen geld

DNB ziet Bitcoin en andere cryptovaluta’s, er zijn er wereldwijd bijna 1300, niet als geld.

Er wordt in de praktijk nauwelijks mee betaald en ze zijn niet algemeen geaccepteerd. Het speculatieve karakter van beleggen in Bitcoin en vergelijkbare valuta’s baart DNB wel zorgen. In het bijzonder wijst DNB op risico’s zoals witwassen en het financieren van criminaliteit, zeker op het moment dat crypto’s worden omgewisseld in euro’s (of andere valuta) en andersom. DNB vindt de technologie achter Bitcoin, de blockchain, interessant en mogelijk veelbelovend. Daarom investeert DNB in kennis van deze technologie en experimenteert zij daarmee. Ook voert DNB gesprekken met nieuwe en bestaande partijen in de markt over mogelijke toepassingen, om zo bij te dragen aan innovatie.


Bitcoin is geen geld