Depositogarantiestelsel - consumenten

Als uw bank failliet gaat of in grote problemen komt, bent u niet al uw geld kwijt. Er is namelijk een garantieregeling voor de rekeninghouders: het Depositogarantiestelsel (DGS).

Winkel

Niet alle tegoeden vallen onder het DGS. Ook het soort rekening dat u heeft, is van invloed.

Wilt u weten of uw bank onder het garantiestelsel valt? Kijk dan in het Register Depositogarantiestelsel.

Meer informatie: