Toezichthouder DNB

DNB houdt toezicht op verschillende typen financiële organisaties in Nederland, waaronder banken, pensioenfondsen en verzekeraars. In het Openbaar register staan alle financiële instellingen die onder toezicht van DNB staan.

Als u uw salaris op een bankrekening laat storten, mag u ervan uitgaan dat uw geld in goede handen is. Bent u gepensioneerd? Dan rekent u erop dat uw pensioen elke maand wordt overgemaakt. En als u een verzekering heeft afgesloten, vertrouwt u erop dat uw verzekeraar in staat is om u te betalen als de nood aan de man is. DNB ziet erop toe dat financiële instellingen aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Toezicht DNB

DNB controleert financiële instellingen op basis van wetten en regels. Daarbij kijkt DNB vooral naar de financiële opzet van de instelling en de deskundigheid en integriteit van de bestuurders van de instelling. Door goed toezicht te houden, verkleint DNB de kans dat uw bank, pensioenfonds of verzekeraar in moeilijkheden komt. Het toezicht van DNB is geen garantie dat een financiële instelling nooit failliet kan gaan. Het risico erop is wel kleiner.

Toezicht ECB

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt samen met DNB en de andere nationale toezichthouders in Europa toezicht op de grote internationale banken in Europa. Hierbij gaat het op dit moment om zo'n 120 banken. In Nederland vallen ABN AMRO, SNS bank, Rabobank, ING Bank, BNG Bank en NWB Bank rechtstreeks onder het toezicht van de ECB.

Toezicht AFM

Naast DNB is er in Nederland nog een toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op de manier waarop financiële instellingen met hun klanten omgaan. Instellingen mogen consumenten bijvoorbeeld geen misleidende informatie geven.