Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Een melding kan betrekking hebben op iedereen die bij of voor de betreffende financiële instelling werkzaam is of is geweest, ongeacht de functie of plaats in de organisatie.

U kunt een melding doen per:

Wilt u geen gebruikmaken van bovenstaande mogelijkheden? Dan kunt u een afspraak maken om op ons kantoor met een van de medewerkers van het DNB Meldpunt Misstanden te spreken. Bel hiervoor naar 0800 020 1068. 

Benodigde gegevens

Om een melding in behandeling te kunnen nemen, heeft het DNB Meldpunt Misstanden een aantal gegevens nodig:

  • Over welke instelling gaat uw melding?
  • Welke concrete feiten zijn bij u bekend?
  • Wanneer en waar hebben deze feiten plaatsgevonden?
  • Wie zijn of waren bij deze feiten betrokken?

Alle informatie is welkom. Ook ogenschijnlijk onbelangrijke informatie kan waardevolle signalen bevatten over een mogelijke misstand. Het meldpunt verwacht niet dat u sluitend bewijs levert over een vermoeden van een misstand.  

Registratie contactgegevens

Het DNB Meldpunt Misstanden registreert bij een melding uw naam en contactgegevens. Deze gegevens zijn van belang bij eventueel vervolgonderzoek. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens bekend te maken. Wij brengen u hiervan dan vooraf op de hoogte. Ondanks geheimhouding van uw persoonsgegevens, kunnen wij niet uitsluiten dat een melding tot u zou kunnen worden herleid wanneer de instelling ermee bekend wordt dat een melding is gedaan van een mogelijke misstand
 
Wanneer u op anonieme basis een melding wilt doen, staan wij daarvoor open. U moet de melding dan wel zodanig onderbouwen dat dit voldoende basis biedt voor het vervolgonderzoek. Houd er rekening mee dat ook een anonieme melding tot u zou kunnen worden herleid. Kijk voor meer informatie over anoniem melden en uw rechtspositie bij het melden van een misstand op www.huisvoorklokkenluiders.nl. Bij de politie kunt u ook rechtstreeks anoniem aangifte doen via www.meldmisdaadanoniem.nl.