Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wij houden ons – zowel binnen als buiten de organisatie – aan de geschreven en ongeschreven regels. Toch kan het voorkomen dat het doen en laten van DNB of DNB-medewerkers leidt tot misstanden of (integriteits)incidenten. Is dit het geval? Dan kunt u daarvan een melding doen.

Iedereen kan een melding doen van misstanden en (integriteits)- incidenten van DNB en DNB-medewerkers, ongeacht of het kleine of grote zaken betreft. In de regeling ‘Omgaan met (vermoedens van) misstanden en andere (integriteits)incidenten’ staat beschreven wat er met een melding gebeurt, hoe de melder wordt beschermd, en wat de mogelijkheden zijn als de melder niet tevreden is over de afhandeling van de melding.

Melding indienen

U kunt een misstand of (integriteits)incident schriftelijk of mondeling melden bij DNB. Heeft u vragen over de regeling ‘Omgaan met (vermoedens van) misstanden en andere (integriteits)incidenten’? Neem dan contact op met één van de compliance officers van DNB via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:

Twijfelt u of het in uw situatie mogelijk is om bij DNB een melding te doen? Of wenst u advies over uw positie als melder? Raadpleeg dan de website van het Huis voor Klokkenluiders.

Klachtenregeling DNB

DNB en haar medewerkers gedragen zich steeds juist, zorgvuldig en respectvol. Niet alleen tegenover elkaar maar ook tegenover derden en zowel binnen als buiten DNB. Toch kan het voorkomen dat het doen en laten van DNB of haar medewerkers leidt tot onvrede. In eerste instantie zal geprobeerd (moeten) worden onderling tot een oplossing te komen. Indien dat niet mogelijk blijkt kan een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie van DNB. De klachtencommissie behandelt klachten van medewerkers over andere medewerkers of over handelingen van de organisatie DNB en van externe personen over DNB of haar medewerkers.

Ook tegen het niet behandelen van een eerder gemelde misstand, de wijze van afhandelen en/of de uitkomst van het onderzoek kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van DNB. Klachten worden altijd serieus en zorgvuldig behandeld door de klachtencommissie. Dit betekent onder meer dat de klager de kans krijgt om te worden gehoord en dat de klacht wordt onderzocht. Na het onderzoek door DNB ontvangt de klager een schriftelijke reactie, waarin staat wat de bevindingen van DNB zijn en welke conclusies DNB daaraan verbindt.

Klachten kunt u richten aan:

De Nederlandsche Bank NV
T.a.v. Secretaris van de Klachtencommissie
Postbus 98
1000 AB AMSTERDAM

E-mail: klachtencommissie@dnb.nl

Klachtenregeling DNB

36KB PDF
Download

Regeling omgaan met (vermoedens van) misstanden en andere (integriteits)incidenten

64KB PDF
Download