Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Maandelijks beslist de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) over de officiële rentetarieven in het eurogebied: de (minimum-bied)rente voor de basisherfinancieringstransacties, die de basis vormt voor de tarieven op de geldmarkt, alsmede de marginale beleningsrente en de depositorente.

Tarieven

Op dit moment gelden de volgende tarieven: 

 • Marginale beleningsrente per 18 september 2019: 0,25%
 • Vaste rente voor basisherfinancieringsoperaties per 18 september 2019: 0,00%
 • Depositorente per 18 september 2019: -0,50%

Toelichting

 • Basisherfinancieringsrente 
  De (minimum bied-)rente die geldt bij basisherfinancieringstransacties. Deze rente wordt ook wel refirente genoemd. Het niveau wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur van de ECB.
 • Minimum biedrente  
  De minimum rente waartegen kredietinstellingen bij een variabele rentetender kunnen inschrijven.
 • Marginale toewijzingsrente  
  De rentevoet waarbij het totaal beschikbare bedrag bij een variabele rentetender wordt uitgeput.
 • Gewogen gemiddelde toewijzingsrente  
  De rentevoet waarop gemiddeld genomen liquiditeiten worden toegewezen in de desbetreffende tender.
 • Marginale beleningsrente 
  Rentevoet waartegen kredietinstellingen te allen tijde overnight tegen onderpand en op eigen initiatief kunnen lenen bij de nationale centrale bank. De marginale beleningsrente ligt normaliter 100 basispunten boven de minimum biedrente en stelt daarmee een bovengrens aan de korte geldmarktrente.
 • Depositorente  
  Rentevoet waartegen kredietinstellingen te allen tijde overnight deposito’s kunnen plaatsen bij de nationale centrale bank. De depositorente ligt normaliter 100 basispunten onder de minimum biedrente, en stelt daarmee een ondergrens aan de korte geldmarktrente.