Alle kenmerken

Op een rij

Wilt u meer weten over de echtheidskenmerken in een eurobiljet? U vindt ze hier.

€ 10

Europa serie

Voelbare inktVoelenVoelen

Voel de voorkant van het biljet. Vooral de lijntjes aan de linker- en rechterrand van het biljet zijn goed voelbaar. Daarmee kunnen ook mensen met een visuele beperking de waarde herkennen. Voor de €5 zijn de lijntjes aaneengeschakeld, voor de €10 zijn de lijntjes één keer onderbroken en voor de €20 twee keer.