Huishoudens

De verschillende componenten van het (financieel) vermogen van gezinnen worden in verschillende rapportages bij een verscheidenheid aan sectoren opgevraagd Voor de overzichtelijkheid zijn in tabel 11.1 alle - door De Nederlandsche Bank verzamelde - vermogenscomponenten van Nederlandse huishoudens bij elkaar geplaatst.

Recentelijk is besloten de publicatie van deze tabel niet verder te continueren. De achterliggende reden hiervoor is het feit dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de eerstverantwoordelijke instantie is voor de statistiek huishoudens en ook een meer compleet beeld van het vermogen en de schulden van de Nederlandse huishoudens kan geven. De tabel van 24 maart 2016 is daarom de laatste versie van deze tabel. Deze versie zal tot 1 juli beschikbaar blijven.
 
De door DNB uitgevraagde informatie blijft deels beschikbaar in onder andere de tabellen van de banken (tabellen 5.2.1 en 5.2.5) en de beleggingsinstellingen (tabellen 6.3 en 6.6.2). Voor een algeheel overzicht van de sector huishoudens wordt u verwezen naar de sectie “Kerngegevens sectoren” in de Statline applicatie van het CBS (http://statline.cbs.nl/Statweb/selection/?DM=SLNL&PA=82594NED&VW=T).