Nr. 1 (2020) - Digitaal centralebankgeld - Doelstellingen, randvoorwaarden en ontwerpkeuzes

DNB Occasional Study
Date 21 April 2020