4 - Exit-strategieën in een currency board systeem: Hoe te ontsnappen monetaire dwangbuis

Wetenschappelijke publicatie
Date 1 May 2000

In dit artikel wordt geanalyseerd wanneer en hoe een land met een currency board het beste van een dergelijk arrangement kan afstappen. Geconcludeerd wordt dat een tijdige ‘exit’ van de currency board op een geleidelijke manier de voorkeur verdient boven een abrupte afschaffing die onder druk van de markten is afgedwongen. Dit laatste zal namelijk gepaard kunnen gaan met het verlies van de opgebouwde geloofwaardigheid en de bereikte inflatiereductie. Een belangrijke voorwaarde voor een geloofwaardige afschaffing van een currency board is dat de autoriteiten tijdens de duur van het arrangement erin zijn geslaagd om niet alleen de inflatie zelf, maar ook de inflatieverwachtingen te beteugelen. Hiervoor is het van belang dat het land erin is geslaagd de onderliggende problemen op te lossen, die instelling van de currency board ooit noodzakelijk maakten. Het publiek zal dit interpreteren als een daadwerkelijke omslag van beleidsmakers in de richting van prijsstabiliteit. In deze situatie zouden autoriteiten de currency board geleidelijk kunnen afbouwen door het arrangement steeds meer elementen van een centrale bank te geven. Hoe snel dit kan gaan, zal afhangen van de geloofwaardigheid van de monetaire autoriteiten.