11 - Credit demand asymmetry in the Netherlands 1983-1997

Wetenschappelijke publicatie
Date 1 September 2000

Het Paper bevat een empirische analyse van de kredietvraag in Nederland, waarbij wordt onderzocht in hoeverre de kredietverlening asymmetrisch reageert op renteveranderingen. Er worden twee vormen van asymmetrie onderzocht: (1) verschillen tussen perioden van rentestijging en rentedaling, en (2) verschillen over de conjunctuur (recessie versus expansie).