42 - Technology and the (re)location of financial Activity: a European perspective

Wetenschappelijke publicatie
Date 1 December 2001

Technologische veranderingen in met name informatietechnologie hebben productieprocessen in de financiële dienstverlening ingrijpend gewijzigd. Deze ontwikkelingen, met name het Internet, maken nieuwe manieren van produceren mogelijk waardoor afstand minder belangrijk zou kunnen worden. Sommigen beargumenteren zelfs dat afstand volkomen irrelevant is geworden. Heden ten dage zijn echt goed functionerende financiële internet-applicaties echter nog dun gezaaid, vooral in Europa. Empirische onderbouwing van de stelling dat afstand er niet langer toe doet, is derhalve lastig. Gebruikmakend van met name non-parametrische methoden, wordt in dit paper de ontwikkeling van de verdeling van de productie en werkgelegenheid in 117 regio’s in Europa geanalyseerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijke effecten van thuismarkten, centrum-periferie effecten en (veranderingen in) de toezichtsomgeving. De voorlopige conclusie is dat er tot op heden (nog) geen verschuiving van productie heeft plaatsgevonden. Trefwoorden: technologie, Internet, locatie, financiële diensten, bank- en verzekeringswezen