704 - Transparantie van Centrale Banken in Theorie en Praktijk

Wetenschappelijke publicatie
Date 1 July 2002

Het artikel onderzoekt welk effect de transparantie van een centrale bank heeft op de inflatie en de 'output gap'. Hiertoe ontwerpen wij een klein analytisch model waaruit naar voren komt dat transparantie wel de veranderlijkheid maar niet het gemiddelde niveau van inflatie en output beïnvloedt. Vervolgens onderzoeken wij deze hypothese empirisch, met behulp van de recent door Geraats en Eijffinger afgeleide transparantie-index. Uit de empirische bevindingen blijkt dat de transparantie inderdaad niet van invloed is op de gemiddelde waarden, maar wel de veranderlijkheid van de inflatie voor ongeveer 50 per cent lijkt te verklaren. Het verband tussen transparantie en output-volatiliteit is minder duidelijk maar lijkt eerder positief dan negatief. Trefwoorden: Centrale bank, economische en politieke transparantie, inflatie en 'outpur gap'-gedrag JEL Codes: E52, E58