639 - Performance of core inflation measures

Wetenschappelijke publicatie
Date 1 November 2000

In dit rapport wordt de betrouwbaarheid van kerninflatiemaatstaven onderzocht die op de structurele VAR benadering zijn gebaseerd. Aangezien de monetaire of kern-inflatie niet waarneembaar is, ontwikkelen wij een monetair algemeen-evenwichtsmodel waarmee tijdreeksen voor zowel de cpi- als ook de kern-inflatie kunnen worden gegenereerd. Bij toepassing van een kerninflatiemaatstaf op deze simulatiegegevens kan men de meetfout exact bepalen. Met behulp van Monte-Carlo simulaties berekenen wij de gemiddelde meetfout voor vijf verschillende maatstaven. Alle hier beschouwde kerninflatiemaatstaven blijken zo onnauwkeurig te zijn dat hun gebruik voor beleidsdoeleinden niet zinvol lijkt. Trefwoorden: SVAR-modellen, kerninflatie, stochastisch algemeen-evenwichtsmodel, Monte-Carlo simulatie JEL codes: E31, E37, C32, C15