569 - Credit channels in Europe: cross-country investigation

Wetenschappelijke publicatie
Date 1 February 1999

Dit paper inventariseert kredietkanaal indicatoren en toetst het bestaan van kredietkanalen van monetair beleid in Europa door een vergelijkende landen analyse. Bovendien wordt het relatieve belang van een bankkrediet- en balanskanaal geanalyseerd. Impuls reactiepatronen gebaseerd op vector fouten-correctie modellen (VECM) laten overtuigend bewijs ten gunste van beide kredietkanalen zien voor Duitsland en Italië, gemengd bewijs voor Frankrijk en Nederland en geen enkel bewijs voor België en het Verenigd Koninkrijk. Trefwoorden: kredietkanalen van monetair beleid, VECM, EU lidstaten JEL Codes: C22, E51, E52