PVK Studies

These reports, the Pensions and Insurance Supervisory Authority of the Netherlands (PVK, now De Nederlandsche Bank, or DNB) used to publish the results of its research efforts. In 2004, when the PVK merged with DNB, the PVK Reports were discontinued as a separate publication and merged into the new series called DNB Working Papers. The original reports are still available, though.

Downloading

Dutch versions of the PVK Reports can only be downloaded in .pdf format (see below).

1-8 from 8 results
Overzicht van Wetenschappelijke publicatie
Title or themeDate
20 - Reinsurance and reinsurers: relevant issues for establishing general supervisory principles, standards and practices April 2000
Op instigatie van de International Association of Insurance Supervisors (IAIS) hebben een aantal landen onder voorzitterschap van Nederland eens op een rijtje gezet wat er vanuit toezichtsperspectief gaande is op de markt van herverzekeringen. De laatste aflevering van 'PVK studies', nummer 20 alweer, is hiervan de weergave. Na bestudering van deze publicatie is de lezer(es) helemaal bij over tal van toezichtsaspecten die te maken hebben met herverzekeringen en herverzekeraars.
Download: English (PDF, 230,2 kB) | paper version: order
13 - Insurance Company Ownership in the Netherlands: Implications for Corporate Governance and Competition May 1997
In dit deel van de 'PVK studies' wordt ingegaan op resultaten van onderzoek naar het belang van en de ontwikkelingen in Nederland op het terrein van de Corporate Governance en verzekeringsmaatschappijen (en pensioenfondsen). Daarbij ligt het accent op de invloed van aandeelhouders op de onderneming. Ook wordt ingegaan op de ontwikkelingen in Corporate Governance en de rol van de toezichthouder daarin.
Download: English (PDF, 182,8 kB) | paper version: order
1-8 from 8 results