Leidt loonmatiging tot een lagere groei van de arbeidsproductiviteit op lange termijn?

DNB Kwartaalbericht - artikel
Date 1 December 2003

Artikel uit het kwartaalbericht van de Nederlandsche Bank van december 2003