Eindrapport Turbulence in asset markets: the role of micro policies

Overige publicaties
Date 8 January 2003

Op 8 januari verscheen het rapport Turbulence in asset markets: the role of micro policies (Turbulentie op vermogensmarkten: de rol van microbeleid), opgesteld door een groep centrale banken uit de G10-landen, waaronder DNB, alsmede het IMF en de OESO. Hierin wordt onderzocht hoe micro-economisch beleid kan bijdragen aan vermindering van het risico op excessieve en potentieel destabiliserende vermogensprijsontwikkelingen (met name op aandelen- en huizenmarkten) en de invloed daarvan op financiƫle stabiliteit. Preventief beleid is daarbij van het grootste belang; met name beleid gericht op een robuust financieel stelsel, met enerzijds geringe prikkels tot het bijdragen aan ongefundeerde koers- en prijsstijgingen en anderzijds beperkte gevolgen van sterke fluctuaties van vermogensprijzen.