The Dutch Financial System; An Investigation of Current and Future Trends

Overige publicaties
Date 10 July 2009

Dit rapport brengt de veranderende omgeving waarin Nederlandse financiële spelers zich moeten positioneren in kaart. DNB vindt het belangrijk om deze veranderende omgeving grondig te bestuderen, in het licht van haar gecombineerde verantwoordelijkheid voor financiële stabiliteit en de gezondheid van individuele instellingen.