Johan Verbruggen

Contact

Johan Verbruggen

Economics and Research Division
Phone +31 20 5243728
Email Johan Verbruggen 

Short bio

2015 - present: Head of Business Cycle Analysis department, Economics and Research Division
2011 - 2015: Senior economist, Economics and Research Division, DNB
2001 - 2011: Head Business Cycle Analysis Unit at Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
1997 - 2001: Head of Policy Planning and Analysis Unit at Ministry of Economic Affairs.
1993 - 1997: Deputy Head of Business Climate Unit at Ministry of Economic Affairs
1989 - 1993: Senior Research Associate at Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
1984 - 1989: Policy Advisor at Directorate for General Economic Policy at Ministry of Economic Affairs
      

Education

1992 - Ph.D. Economics, Erasmus University Rotterdam
1984 - M.Sc. Economics, Erasmus University Rotterdam

Research interests

  • Macroeconomic policy
  • Macroeconomic forecasting
  • Macroeconomic modelling 

Working papers

The effect of credit conditions on the Dutch housing market (with M. Francke and A. van de Minne), DNB Working Paper No. 447, November 2014. Download

A leading indicator for the Dutch economy; Methodological and empirical revision of the CPB system (with H.C. Kranendonk and J. Bonenkamp), CESifo Working Paper no. 1200, May 2004.Download

Publications in refereed journals

Kranendonk, H.C., and J.P. Verbruggen (2009), Reaction to Philip Hans Franses' Note ‘Why is GDP typically revised upwards?’, Statistica Neerlandica 63(2), 133-134. Download

Kranendonk, H.C., and J.P. Verbruggen (2008), Decomposition of GDP growth in some European countries and the United States, De Economist 156(3), 295-306. Download

Don, F.J.H., and J.P. Verbruggen (2006), Models and methods for economic policy: 60 years of evolution at CPB, Statistica Neerlandica 60(2), 147-170. Download

Graafland, J.J., and J.P. verbruggen (1993), Macro against sectoral wage equations for The Netherlands, Applied Economics 25, 1373-1383. Download  

Publications in books

Verbruggen, J.P. (1988), Two recent trends combined in an econometric model for the Netherlands: supply-side and sectoral approach, in: H. Motamen (ed.), Economic Modelling in the OECD Countries, Chapman and Hall,London.

Other publications

Bas Butler en Johan Verbruggen (2018), Reactie: AIQ even (on)zinnig als baken voor beleid als andere macro-economische variabelen, Economisch Statistische Berichten, blog 17 September.

Dirk van den Bergen, Arjan Bruil, Bas Butler, Albert van der Horst, Henk Kranendonk, Martin Mellens, Murat Tanriseven, Johan Verbruggen (2017), Herziening methode
arbeidsinkomensquote (Revision of method labour income share), CBS Paper, June 2017. Download

Verbruggen, J. and P. Keus (2018), Nederlandse economie middenmoter in het eurotijdperk (Dutch economy just up to average in euro era), Economisch Statistische Berichten, blog 8 February.

Verbruggen, J., R. van der Molen, S. Jonk, J. Kakes and W. Heeringa (2015), Effecten van een verdere verlaging van de LTV-limiet (Effects of a further lowering of the loan-to-value limit), DNB Occasional Studies 13(2).

Francke, M., A. van de Minne and J. Verbruggen (2015), De sterke gevoeligheid van woningprijzen voor kredietvoorwaarden (Housing prices' strong sensitivity to credit standards), Economisch Statistische Berichten 4713 & 4714, 426-429.

Parlevliet, J., and J. Verbruggen (2014), De Nederlandse en Duitse arbeidsmarkt vergeleken (Comparison of the Dutch and German labour markets), Economisch Statistische Berichten 4701, 11-14.

Verbruggen, J.P., and A.I.W. Hindrayanto (2013), Arbeid hamsteren tijdens kredietcrisis (Labour hoarding during credit crisis), Economisch Statistische Berichten 4656, 166-169.

Verbruggen, J.P., and P.M. Keus (2013), Particuliere consumptie is een te beperkt consumptiebegrip (Private consumption is a too narrow concept for consumption), Economisch Statistische Berichten 4657, 202-204.

Verbruggen, J.P., M. Reudink and O.J. van Gerwen (2012), Externe evaluatie 'Keuzes in Kaart 2011-2015', Centraal Planbureau. Download

Verbruggen, J.P., and R.P. Berben (2012), Invloed van Zijlstra-effect op uitverdieneffecten, Economisch Statistische Berichten 4641, 487-489.

Jong, J. de, and J.P. Verbruggen (2011), De niet voorspelde crisis (The unforeseen crisis), TPE-digitaal 5(1), 27-45.

Jong, J. de, M. Roscam Abbing and J.P. Verbruggen (2010), Voorspellen in crisistijd: De CPB-ramingen tijdens de Grote Recessie (Forecasting in times of crisis: the CPB forecasts during the Great Recession), CPB Document 207. 

Jong, de J.F.M., and J.P. Verbruggen (2008), Top van hoogconjunctuur achter de rug (Business cycle peak passed), Economisch Statistische Berichten 4538, 408-410.

Kranendonk, H.C. and J.P. Verbruggen (2008), Are houses overvalued in the Netherlands?, CPB Memorandum 200.

Kranendonk, H.C. and J.P. Verbruggen (2008), Decomposition of GDP growth in European countries: Different methods tell different stories, CPB Document 158.

Mellens, M.C., H.G.A. Noordman and J.P. Verbruggen (2008), Wederuitvoer: internationale trends en consequenties (Re-exports: international trends and consequences), Kwartaalschrift Economie 5, 101-124. 

Kranendonk, H.C., and J.P. Verbruggen (2007), SAFFIER, A multi-purpose model of the Dutch economy for short-term and medium-term analyses, CPB Document 144.

Mellens, M.C., H.G.A. Noordman and J.P. Verbruggen (2007), Re-exports: international comparison and implications for performance indicators, CPB Document 149.

Jong, J. de, and J.P. Verbruggen (2007), Groei blijft maar vlakt af (Continued but weaker growth), Economisch Statistische Berichten.

Mellens, M.C., H.G.A. Noordman and J.P. Verbruggen (2007), Wederuitvoer: internationale vergelijking en gevolgen voor prestatie-indicatoren (Re-exports: international comparison and implications for performance indicators), CPB Document 143. 

Mellens, M.C., and J.P. Verbruggen (2006), Robuuste economische groei (Robust economic growth), Economisch Statistische Berichten, 662-663. 

Kranendonk, H.C., and J.P. Verbruggen (2006), Trefzekerheid van korte-termijnramingen en middellange-termijnverkenningen (Accuracy of short-term forecasts and mid-term scenarios), CPB Document 131. 

Kranendonk, H.C., and J.P. Verbruggen (2006), SAFFIER, Een ”multi-purpose” model van de Nederlandse economie voor analyses op korte en middellange termijn (SAFFIER: A multi-purpose model of the Dutch economy for short-term and mid-term analysis), CPB Document 123.

Stegeman, H.W., and J.P. Verbruggen (2006), Economische groei in hogere versnelling (Economic growth in higher gear), Economisch Statistische Berichten, 280-281.

Kranendonk, H.C., and J.P. Verbruggen (2006), Trefzekerheid van korte-termijnramingen van het CPB voor de jaren 1971-2004: inclusief vergelijking met negen andere instanties (Accuracy of short-term CPB forecasts for the years 1971-2004: including comparison with nine other institutions), CPB Document 106.

Kranendonk, H.C., and J.P. Verbruggen (2005), Samenstelling economische groei beter verklaard: Nederlandse versus internationale methode (A better decomposition of economic growth: Dutch versus international method), Kwartaalschrift Economie.

Verbruggen, J.P., H.C. Kranendonk, M. van Leuvensteijn and M. Toet (2005), Welke factoren bepalen de ontwikkeling van de huizenprijs in Nederland? (Which factors explain the development of housing prices in the Netherlands?), CPB Document 81.

Verbruggen, J.P., H.C. Kranendonk and M.J.M.A. Toet (2005), Huizenmarkt niet overspannen (Housing market not overheated), Economisch Statistische Berichten, 158-159.

Kuipers, B.J. and J.P. Verbruggen (2005), Herstel komt langzaam op gang (Slow recovery), Economisch Statistische Berichten, 293-295.

Kuipers, B.J., and J.P. Verbruggen (2005), Economie leeft op (Economy rebounds), Economisch Statistische Berichten, 540-542.

Kranendonk, H.C., and J.P. Verbruggen (2005), Trefzekerheid van CPB-prognoses voor de jaren 1971-2003 (Accuracy of CPB forecasts for the years 1971-2003), CPB Document 77.

Kuipers, B.J., and J.P. Verbruggen (2004), Groei valt terug (Growth weakens), Economisch Statistische Berichten, 590-592.

Kuipers, B.J., and J.P. Verbruggen (2004), Economie komt niet echt op stoom (Economy does not really pick up), Economisch Statistische Berichten, 302-303.

Kranendonk, H.C., J. Bonenkamp and J.P. Verbruggen (2003), De CPB-conjunctuurindicator geactualiseerd en gereviseerd (Update and revision of the CPB business cycle indicator), CPB Document 40.

Kuipers, B.J., and J.P. Verbruggen (2003), Uitzonderlijk lage groei (Exceptionally slow growth), Economisch Statistische Berichten, 604-606.

Kuipers, B.J. and J.P. Verbruggen (2003), Economie blijft ondermaats presteren (Economic performance remains weak), Economisch Statistische Berichten, 327-329.

Broer, P., J. Lemmen and J.P. Verbruggen (2003), Minder consumptie door ombuigingen (Less consumption after cuts in government spending), Economisch Statistische Berichten, 517-519.

Kuipers, B.J. and J.P. Verbruggen (2002), Groeiherstel dient zich aan (Growth recovery is near), Economisch Statistische Berichten, 490-492.

Kuipers, B.J. and J.P. Verbruggen (2002), Nederland hekkensluiter (Netherlands last comer), Economisch Statistische Berichten, 893-895.

Kranendonk, H.C., B.J. Kuipers and J.P. Verbruggen (2001), Motor economie sputtert (Economic engine is coughing), Economisch Statistische Berichten 4338, 952-954.

Kusters, A.P. and J.P. Verbruggen (2001), Een tandje lager (A bit slower), Economisch Statistische Berichten 4317, 564-566.

Roelandt, TH.J.A., J. van Sinderen and J.P. Verbruggen (2001), Profijt van industriebeleid (Gains from industrial policy), Tijdschrift voor Politieke Economie 23(1), 49-57.

Donselaar, P., H.R. Nieuwenhuijsen, J. van Sinderen and J.P. Verbruggen (2000), Technologiestimulering bij bedrijven rendeert (Innovation stimulus for firms works), Economisch Statistische Berichten 4286, 1016-1019.

Huizinga, F.H. and J.P. Verbruggen (1992), FKSEC, het nieuwe beleidsmodel van CPB (FKSEC, CPB's new policy model), Economisch Statistische Berichten.

Verbruggen, J.P. (1992), Van macro naar meso: Een trendmatige ontwikkeling in de Nederlandse econometrische modelbouw (From macro to meso: A gradual development in Dutch econometric model building), Dissertation, Wolters-Noordhoff, Groningen.

Graafland, J.J. and J.P. Verbruggen (1990), De invloed van de zwarte sector op de economie (The effect of the informal sector on the economy), Economisch Statistische Berichten.

Verbruggen, J.P. and J. van der Tuin (1988), Algemeen economische politiek en midden- en kleinbedrijf (Macroeconomic policy and medium and small-scale business), Economisch Statistische Berichten.

Boertje, B., and J.P. Verbruggen (1988), De ontwikkeling van het netto kapitaalverkeer: een eenvoudige empirische analyse (The development of net capital transfers: a simple empirical analysis), Maandschrift Economie.

Verbruggen, J.P. and F.J. Krapels (1987), Wijzigingen in het consumptiepatroon: Gevolgen voor informele economie en werkgelegenheid (Changes in consumption patterns: Consequences for informal economy and employment), Economisch Statistische Berichten.

Verbruggen, J.P. (1985), Sectorale gevolgen van loonmatiging (Sectoral implication of wage moderation), Maandschrift Economie 49(6), 469-483.

Koedijk, C.G. and J.P. Verbruggen (1983), Inkomen, consumptieve vraag en het gevaar van de neerwaartse spiraal (Income, consumers' spending and the risk of a downward spiral), Economisch Statistische Berichten.

 

 

 

Latest update: September 2018