10-05-2016 CRD-IV Alert XBRL Special – mei 2016

Er is een nieuwe editie uit van de CRD-IV Alert XBRL special.

In deze editie wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

1.    DLR live
2.    Testen
3.    Aandachtspunten voor aanlevering rapportages in XBRL formaat
4.    Vragen

Er wordt onder meer uitleg gegeven over verplichte templates en hoe in een XBRL bericht met behulp van een filing indicator moet worden aangegeven dat over een verplichte template is gerapporteerd.

Deze CRD-IV Alert XBRL Special vindt u onder “Downloads/Correspondentie”.

Tevens vindt u onder “Downloads/Gebruikersdocumentatie” een bestand “Verplichte templates en filing indicatoren”. Hierin is per rapportage aangegeven welke templates verplicht, niet toegestaan of optioneel zijn en met welke waarde een filing indicator in die situatie in de XBRL rapportage opgenomen dient te worden.