08-07-2015 Door DNB "uitgezette" validatieregels - versie juli 2015 met betrekking tot rapportages per juni 2015

Onder "Downloads" is de meest recente update beschikbaar van het overzicht van EBA validatieregels die niet worden uitgevoerd door DNB. Naast de regels die door EBA zelf zijn gedeactiveerd(1), bevat dit overzicht ook additionele regels die door DNB zijn uitgezet (onder andere formuliersetoverstijgende regels) en regels die zijn uitgezet omdat ze betrekking hebben op de toekomstige rapportage Supervisory Benchmark.

(1) Het overzicht van EBA validatieregels die door EBA zelf zijn gedeactiveerd (publicatiedatum 15 juni 2015), zijn te vinden op de EBA website: http://www.eba.europa.eu/-/eba-issues-revised-list-of-its-validation-rul-6