Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Overstroming in Valkenburg

Klimaatverandering

De klimaatverandering heeft ingrijpende gevolgen. Voor mensen, bedrijven en onze economie. DNB verwacht dat financiële instellingen de klimaatrisico’s onderkennen en beheersen.

Directe en indirecte schade

De heftige overstromingen in Limburg, de bosbranden in Zuid-Europa, de extreme hitte in Canada en de smeltende ijskappen: het hangt allemaal samen met de opwarming van de aarde. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de bewoners, bedrijven en infrastructuur in de getroffen gebieden. Het kan ook indirect schade berokkenen, bijvoorbeeld door een lagere productie of een verstoring in de distributie. De schade door de klimaatverandering is enorm. In alle opzichten. Ook financieel. Zo krijgen verzekeraars grote schadeclaims. Maar lang niet alles is te verzekeren. Het verlies is dan ook immens groot. Lees meer in dit rapport

Klimaatverandering hoog op de agenda van DNB 

Dat alles raakt het financieel stelsel én de economie. En daarom raakt het ook het werk van DNB. In ons toezicht letten we scherp op de risico’s van de klimaatverandering én de energietransitie om de opwarming van de aarde te beperken. We vragen financiële instellingen daarop actie te ondernemen. Als centrale bank nemen we de klimaatverandering mee in ons monetaire beleid en onze adviezen aan de regering. En we willen de vergroening van het financiële systeem stimuleren. Dat doen we onder meer in het Platform voor Duurzame Financiering en het internationale Network for Greening the Financial System NGFS. Ook verduurzamen we onze eigen beleggingen en bedrijfsvoering.

Risico’s van de klimaatverandering

De klimaatverandering brengt twee soorten risico’s mee voor financiële instellingen. Dat zijn fysieke risico’s en transitierisico’s.

  • Fysieke risico’s: risico’s van schade door extreme weersomstandigheden zoals langdurige droogte, overstromingen en stormen. En schade door meer geleidelijke veranderingen in het klimaat en milieu, zoals lucht-, water- en bodemvervuiling, watertekorten, biodiversiteitsverlies en ontbossing, stijgende temperaturen, stijgende zeespiegels, veranderingen in landgebruik, vernietiging van biotopen en schaarste van hulpbronnen.
  • Transitierisico’s: de risico’s van verlies en schade, direct of indirect, in de overgang naar een koolstofarmere en milieuvriendelijkere economie om de klimaatopwarming te beperken. Deze risico’s kunnen voortvloeien uit een relatief abrupte invoering van klimaat- en milieubeleidsmaatregelen, door technologische vooruitgang of door veranderingen in het marktsentiment en marktvoorkeuren.
Risico's klimaatverandering

Gevolgen klimaatverandering voor banken

Europese banken worden hard geraakt als we niets doen tegen de klimaatverandering, zo blijkt uit een klimaatstresstest van de ECB. Want dan stijgen de kosten van natuurrampen en extreem weer en daardoor kunnen sommige bedrijven hun leningen bij banken niet meer aflossen. Daarnaast kunnen banken door de energietransitie verlies lijden op leningen die ze hebben uitstaan bij CO2-intensieve bedrijven. Uit de ECB-test blijkt dat er 8% meer kans is dat de bedrijfsleningenportefeuille van een bank in gebreke blijft in 2050 in een broeikasscenario dan in het scenario van een ordelijke energietransitie. Portefeuilles die het kwetsbaarst zijn voor klimaatrisico's hebben zelfs 30% meer kans om in 2050 in gebreke te blijven. Lees meer over de ECB-klimaatstresstest.

Klimaatverandering en ons toezicht

Financiële instellingen moeten veilig en solide zijn én blijven. Dat is de inzet van ons toezicht. We letten scherp op de klimaatrisico’s omdat deze de financiële gezondheid van een instelling kunnen bedreigen. DNB verwacht dat financiële instellingen deze risico’s onderkennen en beheersen. De meeste instellingen nemen duurzaamheidsrisico’s nog onvoldoende mee in hun risicobeheer, zo blijkt uit een enquête onder 127 Nederlandse financiële instellingen. En ze vinden het lastig om deze risico’s te meten omdat er weinig consistente en betrouwbare gegevens zijn. Lees meer over dit onderzoek.

Aanpak klimaatrisico’s in financiële sector

DNB verwacht dat financiële instellingen de klimaatrisico’s onderkennen en beheersen in al hun werk. Van bedrijfsstrategie tot risicobeheerkaders. We verwachten dat banken klimaatrisico’s meewegen in het kredietverleningsproces en deze risico’s in hun portefeuilles bewaken. Ook verwachten we dat instellingen het effect van klimaat- en milieufactoren op de actuele marktrisicoposities en toekomstige investeringen monitoren. Lees meer over onze verwachtingen voor banken voor de beheersing van klimaatrisico’s.

Toetsing bestuurders op klimaatkennis

DNB verwacht dat de top van financiële instellingen kennis heeft van de risico’s van de klimaatverandering en de overgang naar een klimaatneutrale economie. Deze kennis is nodig bij het bepalen van de bedrijfsstrategie, de doelstellingen en het risicobeheerkader én voor een doeltreffend toezicht daarop. DNB beoordeelt alle kandidaat-bestuurders en commissarissen van financiële instellingen op geschiktheid en deskundigheid. In onze toetsingsgesprekken komen klimaat- en milieugerelateerde risico’s aan de orde. We vragen een kandidaat naar kennis en ervaring met deze risico’s en de relevante wetgeving. Lees meer over de toetsingen.

Financiële sector & duurzame investeringen

Bedrijven in de financiële sector kunnen bijdragen aan de energietransitie door duurzaam te investeren. Financiële instellingen hebben namelijk grote beleggingsportefeuilles ter waarde van soms miljarden euro’s. Als zij meer geld steken in bijvoorbeeld hernieuwbare energie en minder in CO2-intensieve sectoren, kunnen ze bijdragen aan een meer klimaatneutrale economie. Zo beleggen Nederlandse verzekeraars minder in fossiele brandstoffen. In 2019 belegden zij voor 17% in de drie meest vervuilende bedrijfstakken; dat was 24% in 2012. En onlangs heeft het grootse pensioenfonds ABP besloten niet langer te investeren in fossiele energie. Lees meer over onze onderzoeken en adviezen voor de financiering van de energietransitie.

Ons toezicht

DNB werkt aan een veilige financiële sector en houdt toezicht op financiële instellingen. We volgen op de voet alle ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op financiële instellingen. En we letten scherp op de risico’s om te voorkomen dat het ergens misgaat. Lees meer over ons toezicht.

Een overstroming kan ook de financiële sector fors raken. Onze experts David-Jan en Helga leggen uit hoe dit zit:

Ontdek gerelateerde artikelen