Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Werkgroep Klimaatrisico’s

Het platform roept bedrijven op te rapporteren over klimaatgerelateerde financiële risico’s. De financiële sector kan met die informatie beter rekening houden met de klimaatverandering.

De klimaatverandering raakt vrijwel elk bedrijf en elke beleggingscategorie. Voor de financiële sector is het belangrijk om meer informatie te krijgen van bedrijven over de financiële impact van de klimaatverandering op hun bedrijfsvoering. Financiële instellingen hebben de verantwoordelijkheid om klimaatgerelateerde risico’s en kansen mee te nemen in hun investeringsbeslissingen. Zo stelt de werkgroep Klimaatrisico’s van het Platform voor Duurzame Financiering.

Aanbevelingen TCFD

De werkgroep Klimaatrisico’s roept bedrijven op te rapporteren over de impact van de klimaatverandering op hun bedrijfsvoering. Daarbij doet de werkgroep het verzoek om gebruik te maken van de rapportages van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). De TCFD-rapportages bieden investeerders eenvoudig te vergelijken TCFD-data op sector- en bedrijfsniveau. Met deze aanbeveling sluit de werkgroep aan bij het internationale Climate Action 100+-initiatief. Hierbij zetten investeerders zich in voor betere rapportages van de klimaatgerelateerde financiële risico’s van bedrijven met een hoge CO2-uitstoot.

Ambitie en voortgang

De leden van de werkgroep Klimaatrisico’s hebben de ambitie om de financiële consequenties van de klimaatrisico’s effectief te managen in hun investeringsbeleid. Vertrekpunt voor de werkgroep zijn de aanbevelingen van de Taskforce on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) van de Financial Stability Board (FSB). In 2017 heeft de werkgroep een rapport uitgebracht. Met dit rapport wil de werkgroep communiceren welke acties nodig zijn – van de financiële sector en van anderen om de sector hierbij te ondersteunen. De werkgroep beveelt beleidsmakers en toezichthouders aan te zorgen voor een betrouwbaar klimaatbeleid voor de korte en (midden)lange termijn en een internationaal gelijk speelveld.

Over de werkgroep

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van ABN AMRO, APG, ASN, ING, Kempen, MN, PGGM, Rabobank, Robeco. Voorzitters van de werkgroep zijn Mark de Nooij, MN en Bas Bijleveld, MN. De opdrachtgever is Martijn Scholten, MN.

Werkgroep Klimaatrisico: “bespreek als financiële instelling klimaatrisico’s met klanten”

Anthology: Climate risk and the financial sector: sharing of good practices (2020)

829KB PDF
Download

Eindrapport Klimaatrisico's (2018)

182KB PDF
Download