Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Mensen die buiten zitten met mooi weer

Onderzoek en advies voor een inclusieve economie en houdbare groei

Een inclusief economisch systeem houdt in dat financiële diensten, zoals pensioenen, maar ook bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en woningmarkt voor iedereen goed toegankelijk zijn. DNB zet zich daarvoor in. Dat doen we met onderzoek en door de overheid te adviseren over economisch beleid.

Onze rol als adviseur

We adviseren de overheid gevraagd en ongevraagd, en met een onafhankelijke blik. We kijken naar vraagstukken voor de langere termijn en streven naar een economie die goed werkt voor iedereen. Ook voor toekomstige generaties. Vaak gaat het over de inrichting van het financiële stelsel en het economisch systeem, zoals bij de woningmarkt, de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel.

Woningmarkt: toegankelijk en voldoende aanbod

Inclusiviteit in de woningmarkt betekent een toegankelijke woningmarkt met voldoende woningaanbod. Een woning huren moet net zo betaalbaar zijn als een woning kopen. Nu zijn betaalbare huurwoningen in de vrije sector moeilijk te vinden. Als we de vrije huursector laten groeien, lossen we dat probleem op. Jonge huishoudens hebben voordeel bij een flexibele huurmarkt omdat hun werk- en gezinssituatie vaak nog verandert. Ook starters die niet genoeg (spaar)geld hebben, zijn afhankelijk van huurwoningen en hebben hier baat bij.

Arbeidsmarkt: gelijke kansen voor iedereen

Bij de arbeidsmarkt streven we naar een toegankelijke arbeidsmarkt waar iedereen een gelijke kans heeft. Daarbij hoort een goede balans tussen flexibiliteit en zekerheid. Het aantal flexwerkers en zzp’ers is de afgelopen jaren fors toegenomen, van 16% van de beroepsbevolking in 2003 tot 29% in het eerste kwartaal van 2020. Dit komt deels door beleid van de overheid. Sommige zzp’ers kiezen namelijk voor het zelfstandig ondernemerschap vanwege het belastingvoordeel (de zelfstandigenaftrek). Maar er zijn ook nadelen; als het slecht gaat bij een bedrijf wordt vaak bezuinigd op flexwerkers en zzp’ers. Daardoor verliezen ze dus sneller hun baan. En als deze flexibele krachten werkloos of ziek worden, hebben ze in de meeste gevallen een minder goed of zelfs geen vangnet.

Houdbare en inclusieve economische groei

Inclusieve groei betekent een gelijke verdeling van zowel financiële als niet-financiële welvaart. Door onderzoek te doen naar en advies uit te brengen over deze niet-financiële aspecten van welvaart, dragen we bij aan een inclusief financieel en economisch systeem.

Ontdek gerelateerde artikelen