Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Cees van Tiggelen

Interview met Cees van Tiggelen, vertegenwoordiger seniorenorganisaties

Hij kan het niet genoeg benadrukken: er zijn nog een heleboel Nederlanders die het moeilijk vinden om te pinnen of digitaal te bankieren. En dan gaat het echt niet alleen om ouderen. Een interview met Cees van Tiggelen, die zich namens drie seniorenorganisaties inzet voor het behoud van contant geld.

Van Tiggelen vertegenwoordigt KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM – samen goed voor zo’n 600.000 leden – in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Daarin overleggen aanbieders, gebruikers en andere betrokkenen over hoe het betalingsverkeer veilig, betrouwbaar, toegankelijk en efficiënt blijft.

Digitaal betalen neemt een vlucht in Nederland. Veel mensen zijn daar blij mee. U ook?

“Ja en nee. Er zijn genoeg ouderen die elektronisch betalen. Vooral contactloos betalen is populair onder deze groep, omdat ze dan geen pincode hoeven in te toetsen. Maar er is ook een grote groep die niet elektronisch wil of kan betalen. Omdat ze geen gevoel hebben voor techniek, cash op zak willen hebben om hun kleinkinderen geld te geven voor een ijsje, of vanwege hun privacy niet willen dat hun bank ziet waar ze boodschappen doen. Voor deze mensen moet contant geld goed beschikbaar blijven.”

Gaat het eigenlijk niet maar om een handvol mensen?

“Zeker niet. Volgens de overheid vinden zo’n 2,5 miljoen Nederlanders het moeilijk om digitaal te betalen of te bankieren. Dan gaat het niet alleen om ouderen, maar bijvoorbeeld ook om laaggeletterden of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.”

Wat ziet u als grootste dreiging voor het behoud van contant geld?

“Ten eerste dat banken in het kader van efficiency te veel geldautomaten verwijderen. Een tweede punt: winkeliers willen producten verkopen en contant geld accepteren, maar lopen er tegenaan dat de kosten voor het afstorten van cash toenemen.

Een ander probleem is als organisaties met een monopoliepositie geen contant geld meer accepteren. Vorig jaar waren er meer dan 30 gemeenten waar je niet contant kon betalen voor je rijbewijs of paspoort. Dat vinden wij faliekant fout.”

Wat moet er volgens u gebeuren?

“Nu woont 99,5% van de Nederlanders binnen 5 kilometer van een geldautomaat. Dat moet zo blijven, zeker de komende 10-15 jaar. Dat betekent niet dat er geen geldautomaten mogen verdwijnen. In mijn dorp werd een aantal geldautomaten vervangen door één automaat van Geldmaat, een samenwerking van verschillende banken. Dat is prima.

Verder is er een geweldige behoefte onder ouderen aan persoonlijk contact. Banken dreigen net als de overheid centrale instituten te worden die ver af staan van de burger. Dat kunnen ze voorkomen met servicepunten in bibliotheken of buurthuizen. Ook bezoek aan huis door een bankmedewerker wordt door ouderen gewaardeerd.”

Kunnen we ouderen niet beter leren om digitaal te bankieren?

“Laat me duidelijk zijn: wij zijn niet tegen digitaal bankieren. We investeren ook fors in bijvoorbeeld tabletlessen voor ouderen. Maar je moet mensen niet dwingen. Als ze het niet kunnen of durven, moet je dat accepteren.”

Heeft u er vertrouwen in dat contant geld behouden blijft?

“De afgelopen jaren konden we prima afspraken maken met banken in het MOB. Ik schat in dat dit zo blijft. En anders denk ik dat de politiek zich gaat roeren. Dat zag je in Zweden. Daar hebben banken de hele infrastructuur voor cash afgebroken. Toen kwam de politiek met een wet waardoor ze het weer moeten opbouwen. Nou, dat is pas duur. Laten we dat voorkomen.”