Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Digitale certificering jaarstaten 2020

De wijze van indiening is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De aanlevering van deze bestanden zal op de reguliere wijze via DLR blijven plaatsvinden via één rapportageverplichting.

In die éne verplichting verwachten we de volgende 5 bestanden:

1. Accountantsverklaring over de CRDIV-data (in XBRL-formaat)
2. Elektronische handtekening voor de accountantsverklaring over de CRDIV-data (in XML-formaat)
3. Accountantsverklaring over RenteRisico (in PDF-formaat)
4. Result overview document (in Excel-formaat)
5. Audit report (als bijlage)

In het result overview (zie punt 4) is het niet toegestaan om alleen te verwijzen naar het audit report. Het result overview is via deze link of via de beginpagina 'Banken' onder de kop 'Gebruikersdocumentatie' te bereiken.

De NBA heeft DNB laten weten dat externe accountants COS720 zullen toepassen op staten die niet onder de certificering(*) vallen, met ingang van verslagjaar 2020. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw externe accountant.

De verplichtingen voor de certificering over 2020 zullen zichtbaar zijn in DLR onder de referentieperiode december 2020.

(*) Onder de certificering vallen COREP OF, COREP LE en FINREP (alléén op het hoogste consolidatieniveau).