Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De CFI-benchmark dient voor het opstellen van diverse macro-economische statistieken voor de sector Financiële Instellingen en Kredietverstrekkers binnen concernverband. De benodigde data daarvoor zijn in de CFI-benchmark rapportage geïntegreerd. Dit betreft statistieken als de sectorrekeningen, betalingsbalans, en de internationale investeringspositie. De sectorrekeningen worden gezamenlijk opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en De Nederlandsche Bank (DNB), waarbij is bepaald dat DNB de daarvoor benodigde gegevens van financiële instellingen verzamelt. De sector Financiële Instellingen en Kredietverstrekkers binnen concernverband (Captive Financial Institutions and Money Lenders in het Engels) is geclassificeerd als een financiële instellingen sector.

Let op: De CFI-Benchmark rapportage zal vanaf medio maart te benaderen zijn via DLR. Hierover wordt u medio maart nader schriftelijk geïnformeerd. Het is vooralsnog niet mogelijk in te loggen in DLR voor de entiteiten die een Benchmark rapportage over 2021 dienen aan te leveren. 

De zogenoemde ‘data dictionary’ vindt u hier. De Excel-invoertemplates kunt u downloaden door in te loggen in het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en uw Benchmark-rapportageverplichting te selecteren. Tevens vindt u deze documenten onder Documentatie CFI Benchmark.

Documentatie CFI Benchmark

De belangrijkste documentatie over de Benchmarkrapportage zoals de CFI-handleiding en taxonomie documenten vindt u via deze link.

Inzendkalender benchmarkrapportage

Jaar

Uiterste inzenddatum

2021

1 juni 2022

2022

1 juni 2023

2023

3 juni 2024

2024

2 juni 2025

2025

1 juni 2026

2026

1 juni 2027

2027

1 juni 2028

2028

1 juni 2029

2029

3 juni 2030