Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

MESRAP dient voor de opstelling van diverse macro-economische statistieken. De benodigde data daarvoor zijn in deze rapportage geïntegreerd. Dit betreft statistieken als de sectorrekeningen, betalingsbalans, internationale investeringspositie en diverse sectorstatistieken. De sectorrekeningen worden gezamenlijk door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en De Nederlandsche Bank (DNB) opgesteld, waarbij is bepaald dat DNB de daarvoor benodigde gegevens van financiële instellingen verzamelt.

Op deze pagina vindt u nieuws, gebruikersdocumentatie en veelgestelde vragen over MESRAP.

Documentatie MESRAP

Specifieke documentatie over de Macro-Economische Statistiek Rapportage zoals de taxonomie documenten (inclusief validatieregels) en andere gebruikersdocumentatie zoals de MESRAP-handleiding, vindt u via deze link.

De zogenoemde ‘DNB data dictionary’ vindt u hier. De Excel-invoertemplates kunt u downloaden door in te loggen in het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en een van uw MESRAP-rapportageverplichtingen te selecteren. Dat kan ook een test-rapportageverplichting zijn.

Inzendkalender 2022 - Volgt later