Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

  • Het document met (verwachte) wijzigingen die zullen worden aangebracht in MESRAP taxonomie versie 2.0.0 is geactualiseerd. Deze wijzigingen zullen resulteren in versie 2.1.0, die medio december 2021 zal worden gepubliceerd. Dit document vindt u hier.
  • Daarnaast zijn vertaaltabellen (mappings) beschikbaar gesteld van instrumenten in de huidige DRA-rapportage naar MESRAP voor bepaalde financiële sectoren (verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsinstellingen en overige financiële instellingen; deze laatste voor profiel OFK), hier te vinden in afzonderlijke werkbladen.
  • Tot slot is de handleiding geactualiseerd, zie hier. Deze is nog gebaseerd op de huidige taxonomieversie 2.0.0 en bevat een aantal verbeteringen en verduidelijkingen (zie de tabel versiebeheer in het document). Een belangrijke verduidelijking betreft de toevoeging van een paragraaf over de wijze van rapportage van de formulieren voor girale deposito’s (Transferable deposits, oftewel bankrekeningen c.q. rekening-courant met banken). Daarbij wordt toegelicht dat niet per se alle positieve en negatieve transacties moeten worden gerapporteerd.